นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

PKRU EXPERT : ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์ ผู้ออกแบบอัตลักษณ์ถิ่นภูเก็ตผ่าน Wall Art โรงแรม InterContinental Phuket Resort

  • ก.พ. 25, 2563
  • 3741
1
 
1 1
 
คอลัมน์ PKRU EXPERTS ขอนำเสนอศิลปินมากความสามารถ “ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์” อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ซึ่งเป็นผู้ออกแบบสร้างสรรค์จิตรกรรมฝาผนัง Wall Art อุโมงค์ทางลอดของโรงแรมริมหาดกมลา อ.กะทู้ InterContinental Phuket Resort อย่างที่ทราบกันว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยนอกจากจะให้บริการวิชาการและองค์ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และชุมชน ในส่วนของความร่วมมือกับภาคเอกชนก็เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงถึงศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา PKRU ต่อสาธารณชน โดยเฉพาะผลงานด้านการสร้างสุนทรียะด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ท้องถิ่นเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างเต็มที่
 
2
 
3
 
สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ระหว่าง InterContinental Phuket Resort และสาขาวิชาทัศนศิลป์ เกิดจากการประสานงานระหว่าง จ.ภูเก็ต และผู้บริหารระดับสูงของโรงแรม ในการเลือก ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์ ศิลปินจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลงานด้านวิชาการที่โดดเด่นและมีประสบการณ์ในการออกแบบงานทัศนศิลป์เพื่อท้องถิ่น ร่วมออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์งาน Wall Art ให้กับโรงแรม ซึ่งเป็น Public Zone ที่เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมผลงานได้
 
4 1
 
4 2
 
ผศ.ดร.คารว์ เล่าถึงรายละเอียดและความน่าสนใจของผลงานว่า “ทางโรงแรมต้องการงาน Wall Painting ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของภูเก็ต โดยใช้ Content ที่สื่อสารได้ง่ายไร้การตีความ จึงเลือกนำเสนองานผ่านรูปแบบศิลปะแบบเหมือนจริง Realistic จะมีการจัดวางที่สร้างความหลากหลายให้ความรู้สึกวาไรตี้มีความสนุกสนาน สำหรับเรื่องที่นำเสนอผ่านภาพวาดก็จะมีเรื่องของอาหารพื้นถิ่น วิถีชีวิตชุมชน ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง เรียงร้อยในรูปแบบศิลปะปะติดปะต่อ Collage Art โดยไม่ใช้แนวเส้นหรือกรอบแบ่งเพื่อให้ผู้ชมผลงานรับชมในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการใช้สีอะคริลิคโทนสดใส Contrast ไม่จัดจ้านเกินไปเพื่อให้ผู้รับชมผลงานรู้สึกสบายตา และสามารถจดจ้องรายละเอียดเรื่องราวในภาพได้นานขึ้น ซึ่งตรงกับความต้องการของโรงแรมในการสร้างงานศิลปะเพื่อสุนทรียศาสตร์ กล่าวคือแม้ว่านักท่องเที่ยวที่เดินผ่านอุโมงค์แห่งนี้อาจจะไม่ได้หยุดจับจ้องรายละเอียดแต่เฉดสีที่หลากหลายและลักษณะของผลงานที่มีการสื่อสารผ่านรูปลักษณ์ของคน สิ่งของ และสถานที่ในภาพ ย่อมสามารถดึงดูดความสนใจหรือสร้างความมีคุณค่าให้กับสถานที่แห่งนี้ได้ผ่านการสื่อสารด้วยความรู้สึกร่วมไปกับ Message ของภาพ รวมถึงสามารถเป็นจุด Check In ถ่ายภาพได้อย่างน่าสนใจ โดยในการลงมือเขียนงานได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาทัศนศิลป์ได้มีส่วนในการช่วยเขียนและลงสีจนออกมาเป็นผลงาน Wall Art ที่ใช้เวลาในการจัดทำยาวนานถึง 3 เดือน ความสูง 2.50 เมตร ยาว 120 เมตร ซึ่งองค์ความรู้ สภาพปัญหา เงื่อนไข ขั้นตอนต่างๆ ในการทำงานครั้งนี้ ถูกหลอมรวมไปในการสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการจัดการทัศนศิลป์เพื่อการท่องเที่ยวเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ทำงานเพื่อท้องถิ่น
 
4
 
5
 
อาจารย์คารว์ ขยายความถึงประเด็นในการยกระดับบัณฑิตทัศนศิลป์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานในท้องถิ่นว่า การทำงานศิลปะในเชิงประยุกต์ศิลป์ของนักศึกษาในสถานที่จริง จะช่วยสร้างทักษะให้กับผู้เรียน ในด้านการประสานงาน ตีโจทย์ความต้องการของเจ้าของสถานที่ การคำนวณงบประมาณ เวลา และการแก้ไขข้อจำกัดในด้านต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมามีนักศึกษาหลายคนที่สามารถสร้างงานและรายได้ ในการรับงานด้าน Wall Painting และ Street Art ให้กับร้านอาหาร โรงแรม ประกอบกับสาขาวิชาทัศนศิลป์ได้โฟกัสให้นักศึกษาสร้างงานศิลปะเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งเป็นการศึกษาองค์ความรู้ให้สู่การประกอบอาชีพในชีวิตจริงในระดับต่างๆ ได้ เพราะผลงานศิลปะด้านทัศนศิลป์เมื่ออยู่กับระดับ ทั้งระดับชุมชน ระดับธุรกิจ ระดับสุนทรียศาสตร์หรือว่าระดับความเชื่อมันก็จะมีระดับของมัน นำไปสู่คุณค่าและมูลค่าที่ต่างกัน ในส่วนนี้จึงต้องใช้ประสบการณ์ชั่วโมงบินในการฝึกฝนและเรียนรู้ยังสถานที่จริง
 
ความเชี่ยวชาญของ PKRU Expert ผู้นี้ ถ่ายทอดจากครูสู่ศิษย์ จากห้องเรียน จากแกลเลอรี่ สู่สถานที่จริง เป็นรูปแบบการเรียนรู้เชิง Social Lab ที่ ม.ราชภัฏภูเก็ต เน้นย้ำให้ทุกศาสตร์สอดแทรกให้นักศึกษามากที่สุด เพราะนอกจากมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตาม Mission ในการพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการสร้างใบเบิกทางให้นักศึกษา สร้างความเก่งปนความเก๋า ในศาสตร์แขนงของตน นำไปสู่การทำงานในสายอาชีพที่มั่นคงต่อไป 
 
สำหรับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่ต้องการผลงานทัศนศิลป์ทั้งรูปแบบงานจิตกรรม งานปั้น งาน Landscape Art และงานประยุกต์ศิลป์ สามารถติดต่อสร้างความร่วมมือกับ สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้ทางเพจ facebook.com/SilpakarmrachphatPhuket/
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14 1
 
15
 
16
 
17
 
Top