นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

PKRU SCOOP : มองวงการทัศนศิลป์ภูเก็ต ผ่านเรื่องราวของดาวเด่น Visual Art PKRU

  • มี.ค. 07, 2563
  • 3861
 
phuket visual art mar 2020 2
 
phuket visual art mar 2020 44 
 
ศิลปะ (Art) คือความสวยงาม ที่ช่วยยกระดับคุณค่าและสร้างสุนทรียะให้แก่เรื่องราว บุคคล และสถานที่ซึ่งถูกบอกเล่าผ่านผลงานทัศนศิลป์ (Visual Art) ในรูปลักษณ์ของงานจิตรกรรม ประติมากรรม และประยุกต์ศิลป์ แต่กว่าที่เราจะมีโอกาสได้เสพงานศิลป์อย่างรื่นรมย์ “ผู้สร้างงานศิลปะ” หรือ “ศิลปิน” จะต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักเพียงใด ทั้งกระบวนการคิดภายใน “จิตใจ” การสร้างและตีความจินตนาการผ่าน “สมอง” รวมถึง “มือ” ซึ่งต้องทำงานเสมือนจักรกลที่แม่นยำ ดังนั้นแหล่งบ่มเพาะฝึกฝนทักษะด้านศิลป์จึงมีความสำคัญสำหรับการสร้างและเจียระไนนักทัศนศิลป์
 
สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต – Visual Art PKRU (เดิมชื่อ สาขาวิชาศิลปกรรม) คือแหล่งผลิตศิลปินออกสู่ท้องถิ่น ด้วยทีมผู้สอนซึ่งมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ครอบคลุมทุกเหลี่ยมมุมของทัศนศิลป์ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรให้อิงกับยุคสมัย และตลาดงานของ จ.ภูเก็ต จึงเป็นที่มาของการผลิตบัณฑิตด้านศิลปกรรม/ทัศนศิลป์ ออกสู่หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน รวมถึงมีนักศึกษาที่สามารถสร้างรายได้พิเศษระหว่างเรียนและรับรางวัลการแข่งขันระดับประเทศ ข้อมูลต่อจากนี้จะช่วยลดเลือนค่านิยมที่ว่า “ศิลปินไส้แห้ง?” ให้เบาบางลง เพราะว่าศิลปะนอกจากสร้างความผลงานให้ผู้ทัศนาได้รับความสุขแล้ว ยังสามารถสร้างงานและอาชีพที่มั่นคงแก่ผู้สร้างงานได้
 
ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์ เล่าถึงแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรว่า สำหรับนักเรียนที่เลือกมาที่ทัศนศิลป์ เค้าชอบศิลปะและมีทักษะพื้นฐาน สิ่งที่สาขาวางเป็นกรอบหลักในการสอน คือ 3H ประกอบด้วย Heart ต้องมีใจ สนใจ ใคร่รู้ และหลงใหล (มี Passion) / Hand ฝึกฝนการใช้มือและนิ้วในการลงเส้น ระบายสี ปั้น อย่างปราณีต / Head ต้องเป็นนักออกแบบความคิด มีจินตนาการ สามารถสังเคราะห์เรื่องราวและสภาพแวดล้อมบอกเล่าผ่านผลงานได้อย่างน่าสนใจ รวมถึงสาขาได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาออกไปแข่งขันทางจิตรกรรมและประยุกต์ศิลป์ในรายการระดับประเทศ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานให้กับท้องถิ่นในโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย การต่อยอดลวดลายผ้าบาติก การสร้างผลงานจิตรกรรมภายในชุมชนตามโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ตามพระบรมราโชบาย อีกทั้งมีการเปิดรายวิชาใหม่ เช่น การจัดการทัศนศิลป์เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อเรียนรู้และเข้าใจการสร้างงาน Land Arts / Wall Painting / Sculpture / Landscape Design โดยการเรียนรู้จากสถานที่ท่องเที่ยวและจุด Destination ต่างๆ ในภูเก็ต เพื่อมุ่งให้นักศึกษาสามารถออกแบบงานทัศนศิลป์ให้ตอบโจทย์การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่มมูลค่าได้
 
อีกส่วนที่เป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพและผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมของหลักสูตรศิลปกรรม/ทัศนศิลป์ คือนักศึกษาและบัณฑิตที่ศึกษาจบออกไปสามารถสร้างอาชีพอย่างมั่นคงโดยใช้ทักษะวิชาชีพที่ได้ฝึกฝนจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย อาจารย์ภาณุวัฒน์ จะแนะนำส่วนหนึ่งของ “ดาวเด่น” ผู้ที่มีผลงานและบทบาทในองค์กรท้องถิ่นโดยการใช้ความรู้ทางศิลปะ อาทิ
 
phuket visual art mar 2020 1
 
phuket visual art mar 2020 5
 
นายจอห์นเฟเดริโก้ กริมาลดี 
 
ปัจจุบันรับผิดชอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ display ห้างสรรพสินค้า Central Patong จอห์นในสมัยเรียนนั้นค่อนข้างเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการเขียนภาพใบหน้าคน และงานที่ใช้เรื่องของทักษะแสง-เงา จอห์นได้นำเอาหลักการทฤษฏีการจัดองค์ประกอบศิลป์ที่เคยร่ำเรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพราะการจัด Display ต้องมีเรื่องของจังหวะจะโคน จุดเด่น จุดรอง มีระยะสูง-ต่ำ ใกล้-ไกล เช่น การจัด Displayเสื้อผ้า การเลือกเสื้อผ้าจัดกับหุ่นล้วนอาศัยความเข้าใจเรื่องทฤษฏีสี บางธีมก็ต้องใช้สีแบบสีโทนเดียว ไล่น้ำหนัก หรือบางธีมที่ต้องการให้ลูกค้าเกิดความสะดุดตามากๆ ก็จะใช้สีคู่ตรงข้าม เป็นต้น แล้วแต่สถานการณ์และความเหมาะสม แม้ว่างานประจำจะรัดตัวและทำให้เขาเครียดแค่ไหน แต่จอห์นก็ยังใช้การทำงานศิลปะเป็นการพักผ่อน ด้วยการรับเขียนภาพคนเหมือนเป็นงานอดิเรกและเป็นรายได้เสริมทางหนึ่งด้วย จอห์นมีหลักคิดสำคัญสำหรับการค้นหาตัวเอง 3 ข้อ คือ 1.ถามตัวเองว่าชอบอะไรเพราะสิ่งที่ชอบเราจะอยู่กับมันได้นาน 2.ถามตัวเองว่าถนัดอะไร เพราะเราจะทำมันได้ดี 3.ถ้าไม่รู้ว่าชอบหรือถนัดอะไร ถามตัวเองว่าแล้วอะไรที่ตลาดต้องการ และเราทำมันได้ ซึ่งปัจจุบันจอห์นได้คำตอบของคำถามทั้ง 3 ข้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
phuket visual art mar 2020 7
 
phuket visual art mar 2020 5
 
นางสาวจิราภรณ์ อาจชำนะ 
 
ปัจจุบัน ตำแหน่งครูแผนกวิชาศิลปกรรมและคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในตอนเรียนอยู่นั้น ผลงานของเธอช่วงแรกๆ ทำได้ดีทุกวิชา แต่ในช่วงที่เธอกำลังศึกษาในชั้นปีที่ 4 เธอได้เกิดแรงบันดาลใจบางอย่างที่อยากจะทดลองวาดภาพสีน้ำโดยอาศัยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอาหารพื้นเมืองภูเก็ต จนนำพามาสู่การตั้งเป็นหัวข้อในการทำเป็นโครงการวิจัยอย่างจริงจังในที่สุด ซึ่งผลปรากฏว่านับจากวันนั้นที่เธอตัดสินใจจับพู่กันระบายสีน้ำ ก็เปรียบเสมือนการเปิดประตูบานใหญ่สำหรับโอกาสครั้งสำคัญในชีวิต สีน้ำได้นำพาเธอไปเจอผู้คนที่ชื่นชอบในผลงานหลายต่อหลายคน ได้สร้างมิตรภาพในกลุ่มคนที่รักสีน้ำ ได้ทำให้เธอได้ทดลองเป็น youtuber สอนวาดสีน้ำผ่านสื่อออนไลน์ ฯลฯ แม้ว่าปัจจุบันเธอจะต้องรับผิดชอบงานสอนตามหน้าที่ แต่เธอก็ไม่ลืมที่จะนำแรงบันดาลใจและไฟแห่งฝันที่เธอมี ส่งต่อแก่น้องๆ นักเรียนในสถาบันการศึกษาที่เธอสอน
 
phuket visual art mar 2020 1 1
 
phuket visual art mar 2020 9
 
นายพีระพล บุญเลี้ยง 
 
เขาได้รวมตัวกันกับเพื่อนๆ และรุ่นน้องในสาขา รับวาดภาพผนังในนามของกลุ่ม Land Arts โดยมีผู้นำกลุ่ม คือ พีระพล ในสายตาของอาจารย์ พีระพลเป็นนักศึกษาอีกคนหนึ่งที่มีฝีไม้ลายมือที่หาตัวจับยากเกือบทุกวิชา แต่วิชาที่โดดเด่นมากที่สุดก็น่าจะเป็นวิชาจิตรกรรมและวิชาวาดเส้น พีระพลได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานศิลปะมาอย่างโชกโชน เขาเริ่มต้นทำงานศิลปะแบบแหวกกระแส ไม่ว่าจะเป็นงานแสดงเพอฟอร์แมนซ์ในถนนคนเดิน รับวาดภาพล้อเลียน วาดตกแต่งหน้าเค้ก และมาจบที่การวาดภาพฝาผนัง ซึ่งผลงานของเขาก็อยู่ในสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สถานศึกษา เป็นต้น แต่ปัจจุบันเขาก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้น เขามีความเชื่อว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป คนทำงานศิลปะก็ต้องพัฒนาเทคนิควิธีการให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงนั้นให้ได้ นั่นจึงเป็นที่มาของการฝึกฝนทักษะด้านการวาดดิจิทัลเพนต์ผ่านคอมพิวเตอร์ ซึ่งนับเป็นสิ่งใหม่ที่ท้าทายสำหรับตัวของพีระพล
 
phuket visual art mar 2020 3
 
phuket visual art mar 2020 1 2
 
นางสาวพรเบญญา ศิริชัยวัจนเดชา  
 
ว่าที่บัณฑิตป้ายแดง สาขาวิชาศิลปกรรม พรเบญญา เป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่มีความตั้งใจและรับผิดชอบสูงมาก งานทุกวิชาเธอจะทำออกมาอย่างประณีตตั้งใจ เนื่องจากพรเบญญาเป็นคนที่สนใจเรื่องการประกวดงานศิลปะตั้งแต่วัยเด็ก เธอคิดว่าการส่งผลงานประกวดศิลปะ ก็เปรียบเสมือนการสร้างโอกาสให้แก่ตัวเอง รางวัลเป็นเพียงผลพลอยได้ของความพยายามเท่านั้น แต่แก่นสาระสำคัญอยู่ตรงที่เราได้สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง นั่นจึงทำให้ผลงานของเธอมีพัฒนาการอย่างชัดเจนตามลำดับ วิชาที่เธอสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างโดดเด่น คือ วิชาสื่อวัสดุและเทคนิคศิลปะ เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถนำเอาวัสดุรอบตัว มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้ นั่นจึงเป็นที่มาของผลงานสื่อผสมของเธอที่ก้าวไกลไปคว้ารางวัลรองชนะเลิศโครงการประกวดวาดภาพจิตรกรรมเทิดพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน Energy Painting Contest ปีที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “พลังงานความดีด้วยหัวใจ” รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเดินทางไปทัศนศึกษาด้านศิลปะ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นความสำเร็จชิ้นโบว์แดงของเธอ และเป็นความภาคภูมิใจของสาขาอีกด้วย
  
Top