นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

PKRU SCOOP : นิเทศศาสตร์ ยืนหยัดแนวคิดการสื่อสารยุคดิจิทัล ต้องสร้างสรรค์และเกิดมูลค่า

  • มิ.ย. 09, 2563
  • 3957
commarts pkru 9 jun 2020 1
 
commarts pkru 9 jun 2020 1
 
(PRPKRU) ณ โมงยามนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการสื่อสารมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวัน ทั้งการรับรู้ พฤติกรรม และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ  การสื่อสารที่มีคุณภาพมักส่งผลทางบวกต่อคุณภาพชีวิต จึงไม่แปลกที่ใครต่อใครปรารถนาอยากสวมบทบาทเป็นนักสื่อสารในยุคดิจิทัล แต่ทว่าการสื่อสารที่ดีใครก็ทำได้จริงหรือไม่ การส่งสารหรือครีเอท Contents ที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมถึงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคม จำเป็นและยังต้องฝึกฝนอยู่อีกมั้ย...
 
commarts pkru 9 jun 2020 2
 
ผศ.ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์ ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดห้องทำงานพูดคุยกับทีมงาน PRPKRU เพื่อแจกแจงถึงความสำคัญของการสื่อสารอย่างมีศาสตร์และศิลป์ตามแขนงนักนิเทศศาสตร์ ที่แม้ว่ากาลเวลาจะนำพาเทคโนโลยีดิจิทัล NEWS Media ที่ก้าวล้ำเพิ่มเข้ามา และพัดพาสื่อเก่าให้ล้มหายไปบ้างก็ตาม ประธานสาขา Comm Arts PKRU เริ่มคลายข้อสงสัยของผู้เขียนที่ขมวดคำถามถึงจุดยืนนิเทศศาสตร์ในปัจจุบันว่า... 
 
เทรนด์ความเปลี่ยนแปลงของสื่อเรามองว่าเป็นเรื่องดี เป็นแต้มต่อ ที่ผู้คนให้ความสนใจเปิดรับข้อมูลข่าวสารได้กว้างขวาง รวดเร็ว ประเภทของสื่อไม่ใช่สิ่งที่น่ากังวล เพราะเนื้อหาของสื่อ Contents คือคีย์ของการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่ง ภาพวีดีโอ ข้อความเสียง และอักษรข้อความ ยังคงโลดแล่นผ่าน Platform สื่อยุคใหม่ที่ใช้ต้นทุนการผลิตน้อยลง ผนวกสื่อเดิมแยกย่อยตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นบนสังเวียนสื่อ มีโอกาสและช่องทางมากมาย 
 
commarts pkru 9 jun 2020 2
 
 
 
 
ดังนั้นการสร้างนักผลิตสื่อสร้างสรรค์คุณภาพ Quality Content Creator / นักสร้างเนื้อหาทางการตลาด Content Marketing Creator เป็นหมุดหมายที่โฟกัสในหลักสูตรของเราที่นอกจากจะคงความเป็นนักวิชาชีพในแบบฉบับดั้งเดิม คือ นักข่าว Journalist ที่สามารถเจาะข้อมูล คัดสรรประเด็น รายงานข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ที่เกิดประโยชน์ ซึ่งทางเรามีผลงานที่โดดเด่นในการผลิตรายการนักข่าวพลเมือง ที่นำเสนอสภาพปัญหา-สถานการณ์ในชุมชนท้องถิ่น และนำเสนอจุดเด่นจุดขายที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของพื้นถิ่น ออกอากาศทาง Thai PBS เรายังได้เพิ่มเติมการเป็นนักเล่าเรื่อง Story Teller / Reviewer / Blogger / Youtuber ที่สามารถสอดประสานการสร้างประเด็นผ่านวิถีไลฟ์สไตล์ เช่น การ PR / Review ธุรกิจ การท่องเที่ยว นำเสนอผ่าน Social Media ร่วมด้วยการสร้างเทคนิคในการเป็นผู้สร้างและดูแลสื่ออย่างมีกลยุทธ์ ด้วยการเรียนรู้การซื้อโฆษณา Ad Facebook ให้ตรงกลุ่ม การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย เช่น หนังสั้น แบนเนอร์โฆษณา กระบวนการต่อมาเมื่อสาขาบ่มเพาะนักศึกษา จนเกิดเป็นผลงานเชิงสร้างสรรค์และเชิงประจักษ์ ก็ถึงเวลาลงสังเวียนส่งผลงานเข้าประกวด เช่น การออกแบบแอนิเมชั่น หนังสั้น มาสคอต ออกแบบ E-Magazine จนสร้างชื่อให้กับมหาวิทยาลัยมาแล้วมากมายหลายรางวัล 
 
commarts pkru 9 jun 2020 3
 
commarts pkru 9 jun 2020 5
 
commarts pkru 9 jun 2020 6
 
นอกจากนั้นนิเทศ ยังมี Partnership ที่ร่วมมือพัฒนานักศึกษาและเปิดโอกาสให้นำเสนอผลงาน ได้แก่ สถานี Thai PBS / สภากาชาดไทย / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.ภูเก็ต / NBT Phuket รวมถึงองค์กรสื่อทั้งในท้องถิ่นและระดับประเทศอีกมากมาย
 
และอีกส่วนที่นิเทศ ลงไปมีส่วนร่วมคือการช่วยพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ในการนำความรู้ด้านสื่อสารการตลาด การจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้กับสินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP ในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้านการให้บริการวิชาการท้องถิ่นในเขตพื้นที่ จ.ฝั่งอันดามัน ซึ่งสาขาวิชาได้นำคณาจารย์ และนักศึกษา ลงกิจกรรม Social Lab ใจกลางชุมชน 
 
ทั้งนี้รูปแบบการจัดการศึกษาแบบผสมผสานทั้งหมดที่กล่าวมาเกิดจากการกลั่นกรองของทีมคณาจารย์ นิเทศศาสตร์ ที่มีความถนัดและประสบการณ์ในแขนงวิชาการการสื่อสารในด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม เชื่อมั่นว่าจะสามารถผลิตนักสื่อสารที่มีทักษะจัดทำและสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณค่าและมูลค่าให้กับท้องถิ่นและสังคม
 
ส่วนคำตอบของคำถามที่ว่าเรียนนิเทศ PKRU จบไปทำงานอะไร ขอตอบว่าสามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และอาชีพอิสระ อาทิ นักประชาสัมพันธ์ / นักสื่อสารองค์กร / ผู้สื่อข่าว / นักสื่อสารการตลาด / เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ / นักวางแผนการสื่อสารและจัดกิจกรรมพิเศษ / นักสร้างสรรค์งานโฆษณา / นักออกแบบและผลิตสื่อ / ครีเอทีฟ / ช่างภาพ / ผู้ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
 
ผศ.ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์ ปิดท้ายคอนเซ็ปท์ของสาขาและเชิญชวนนักเรียนสมัครศึกษาต่อที่ นิเทศศาสตร์ PKRU 
“นักนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพ ต้องเก่งคิด เก่งปฏิบัติ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และก้าวทันนวัตรกรรมการสื่อสาร” 
 
สมัครเรียนนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
commarts pkru 9 jun 2020 7
 
commarts pkru 9 jun 2020 8
 
commarts pkru 9 jun 2020 9
 
commarts pkru 9 jun 2020 10
 
commarts pkru 9 jun 2020 11
 
commarts pkru 9 jun 2020 12
 
commarts pkru 9 jun 2020 13
 
commarts pkru 9 jun 2020 14
 
commarts pkru 9 jun 2020 15
 
commarts pkru 9 jun 2020 16
 
commarts pkru 9 jun 2020 17
 
commarts pkru 9 jun 2020 18
 
commarts pkru 9 jun 2020 19
 
commarts pkru 9 jun 2020 20
 
commarts pkru 9 jun 2020 21
 
commarts pkru 9 jun 2020 23
 
commarts pkru 9 jun 2020 24
 
Top