นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

PKRU EXPERT : อาจารย์พรพักตรา ไชยเศรษฐ พิธีกรและนักพัฒนาบุคลิกภาพด้านการพูด

  • ก.ย. 15, 2563
  • 3440
1
 
(PRPKRU) หากความลื่นไหลของการดำเนินรายการ ถ้อยคำที่เหมาะสมในจังหวะที่ถูกต้อง กระทั่งการควบคุมอารมณ์และกระตุ้นความรู้สึกร่วมของผู้เข้าร่วมงาน แม้แต่การแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์อย่าง “เอาอยู่” เป็นภาพที่ชินตาและคุ้นเคยของผู้ที่มีโอกาสได้ร่วมงานกิจกรรม-พิธีการ ของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพราะผู้ที่อยู่เบื้องหน้าบนเวทีในฐานะของ “พิธีกร” คือ อาจารย์พรพักตรา ไชยเศรษฐ (อาจารย์น้อง) จากสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
หลายคนได้คุ้นเคยกับบทบาทเบื้องหน้า (ไมค์) ของครูน้อง แต่เรื่องราวเบื้องหลังและความหลงใหลในบทบาทพิธีกรของอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ คือสิ่งที่ทีมงาน PRPKRU ขอนำเสนอกับผู้อ่านผ่านบทความ PKRU EXPERT ในฐานะของผู้เชี่ยวชาญด้านการพูดและการดำเนินรายการที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง รวมถึงมีโอกาสให้บริการวิชาการในบทบาทของวิทยากรด้านการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพให้กับหน่วยงานราชการใน จ.ภูเก็ต รวมถึงยังส่งต่อความสามารถไปยังนักศึกษาก้าวสู่การเป็นพิธีกรรุ่นใหม่ 
 
2
 
เทคนิคการสื่อสาร+ภาษา+บุคลิกภาพ = พิธีกร
 
อาจารย์น้อง เล่าถึงเรื่องราวที่ได้สร้างเทคนิคดังกล่าวว่า น้องจบปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ เอกภาษาไทย จากวิทยาลัยครูสุนันทา กรุงเทพมหานคร และจบปริญญาโท วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง จากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งสองศาสตร์นั้นได้หล่อหลอมให้อาจารย์น้องสามารถบูรณาการใช้องค์ความรู้ทั้งด้านภาษาไทยและด้านการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพเป็นภาพลักษณ์ที่ทุกคนได้จดจำอาจารย์น้องอยู่เสมอ เพราะว่าองค์ความรู้ทางด้านภาษาไทยจะช่วยทำให้เรามีความเชื่อมั่นในการเลือกใช้คำ เลือกใช้ประโยคประกอบกับองค์ความรู้ทางวาทวิทยาที่มุ่งมั่นสอนให้ผู้ใช้สื่อสารผ่านตัวบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ในตัวเราในการทำหน้าที่เป็นสื่อนั้น ต้องให้ความสำคัญและบูรณาการศาสตร์ทั้งสอง ทำให้เรามีบุคลิกภาพที่ดี มีความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาและจะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถถ่ายทอดสาร ออกไปยังผู้ฟังได้อย่างดี
 
ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่มอบโอกาสให้ทำหน้าพิธีกร และแสดงความสามารถในด้านที่สนใจและถนัด เพราะว่างานพิธีกรต้องขอบอกว่าไม่มีอะไรตายตัว ถึงแม้จะมีประสบการณ์ที่ดี แต่สถานการณ์แต่ละงานหน้างานก็เป็นอีกเรื่องที่จะต้องแก้ไขปัญหา ซึ่งงานต่างๆ ที่อาจารย์น้องได้รับมาก็เป็นทั้งงานพิธีการ กึ่งพิธีการและก็งานบันเทิงสร้างสีสัน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย หากถามถึงหลักการในการทำงานของน้องในส่วนงานพิธีกรและงานการพูดนั้น อย่างแรกจะต้องมีความรัก ความชอบ อย่าเห็นเป็นแค่หน้าที่ จะต้องมีความรักเป็นตัวนำทาง ต้องเชื่อมั่นในความสามารถในตัวเราและเชื่อมั่นในทีมงาน จากนั้นต้องมีการเตรียมตัว เตรียมความพร้อม ถามรายละเอียดของงานแต่ละงานจากผู้จัดว่าต้องการแบบไหน อย่างไร มีความยากง่ายซับซ้อนประการใด จากนั้น เขียนสคริปต์ด้วยตัวเองและซักซ้อม ทุกวันนี้อาจารย์น้องยังต้องซ้อมในส่วนของกำหนดการ เพราะว่าการซ้อมสำคัญมาก จากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นในแต่ละงานต้องถามผู้จัดด้วยว่าเขารู้สึกอย่างไรพอใจไหมหรืออยากให้ปรับปรุงแก้ไขตรงไหน อย่างไร จะต้องมีความยืดหยุ่นอยู่เสมอและที่สำคัญสำหรับผู้ที่อยากเป็นพิธีกรหรือผู้ที่ใช้ทักษะในการพูดการสื่อสารก็คือจะต้องเรียนรู้ตัวเองอยู่เสมอ “สิ่งละอันพันละน้อย“ ที่จะประกอบการพูด คือ เรื่องข่าวสารสิ่งต่างๆ ที่จะเปิดโลกเปิดสมองของเรา เราจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เมื่อก่อนเราต้องอ่านหนังสือแต่ตอนนี้สื่อต่างๆ ที่เราจะค้นคว้าหาข้อมูลมันอยู่ในมือเรา ดั้งนั้นเราจะต้องหูตากว้างไกลอยู่เสมอและต้องเป็นคนมีทักษะในการใช้ภาษาถูกต้องชัดเจน ต้องรู้จักภาษาที่โน้มน้าวอารมณ์ผู้ฟัง 
 
4
 
5
 
แปลงบทบาทหน้าที่ให้เป็น Passion 
 
อาจารย์น้องมักจะบอกนักศึกษาที่เรียนวิชาการพูดหรือศิลปะการใช้เสียงของอาจารย์น้องว่า ทุกคนจะต้องฝึกฝนอย่างหนัก การพูดไม่ได้หมายความว่าเราจะพูดขึ้นมาได้เลยโดยที่ไม่ได้มีพื้นฐานสำคัญ ถ้าพื้นฐานเราแน่น ดี บวกกับมีความกล้า ความเชื่อมั่นในตนเองกับบุคลิกภาพที่ดีแล้ว จะทำให้งานแต่ละงานประสบความสำเร็จ และที่สำคัญที่สุดอาจารย์น้องคิดว่าคนที่พูดได้ พูดเก่งมีมากมาย โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ที่มีความกล้า แต่อยากบอกกับทุกคนว่าการพูดมีจุดเริ่มต้นมาจากสมองของเรา ดังนั้น การคิดอ่านอย่างไรให้เห็นภาพอย่างละเอียด ประณีต จะช่วยทำให้การนำเสนอสารออกมาอย่างละเอียดลึกซึ้งกว่าคนอื่นเสมอ และจุดสำคัญที่สุดอาจารย์น้องจะถือว่า การพูดและการเป็นพิธีกรไม่ใช่แค่หน้าที่ แต่ต้องใช้คำว่าทำด้วยหัวใจหรือสิ่งที่หลายคนให้นิยามว่า “Passion” คือความปรารถนาอันลึกซึ้ง ความลุ่มหลงกับความรู้สึกว่าเอาใจมาทั้งใจในการทำงานทุกอย่าง นี่คือสิ่งที่ทำให้มีความสุขเสมอ เวลายืนบนเวที เวลาที่พูดต่อหน้ากล้องหรือผู้ชม ต้องเปรียบเสมือนบุคคลที่เรารัก เราอยากจะถ่ายทอดสิ่งดีงามทุกอย่างให้มีชีวิตและจิตใจ นี่คือเคล็ดลับความสำเร็จและเคล็ดลับเสน่ห์ของอาจารย์น้อง
 
6
  
7
 
หลักสูตรพิธีกรและการพูดตามแบบฉบับอาจารย์น้อง
 
ในส่วนของงานสอนงานพัฒนานักศึกษา ทุกวันนี้อาจารย์น้องได้นำไปผนวกในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิชาหลักการพูดหรือรายวิชาศิลปะการใช้เสียง ซึ่งได้มีการถ่ายทอดในส่วนของหลักการกับนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นฐานทางด้านการใช้เสียง การใช้ภาษา หลักเกณฑ์ องค์ประกอบของการพูด รวมไปถึงที่สำคัญที่สุด คือ การให้โอกาสนักศึกษาในกิจกรรมการพูด ทุกคนจะได้รับแบบฝึกหัดและบทเรียนทั้งในชั้นเรียนรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆของสาขา อาจารย์น้องพยายามที่จะเฟ้นหานักศึกษาที่มีแวว มีความชอบและสามารถฝึกฝนตนเอง ให้เขาได้เรียนรู้ว่าการทำหน้าที่พิธีกรหรือว่าการใช้การพูดในสถานการณ์ต่างๆ นั้น ต้องมีหลักในการปฏิบัติอย่างไร จะบอกเขาทั้งหมดรวมไปถึงการดุด้วย เพราะในบางครั้งการเป็นมือใหม่ประสบการณ์ชั่วโมงบินน้อยอาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ หลังเสร็จงานอาจารย์น้องก็จะบอกเขาว่าตรงนี้ยังไม่ถูกต้องนะ ประโยคตรงนั้นยังไม่ดี ภาษาตรงนี้ยังไม่ชัด การใช้คำต่างๆ ที่เราต้องระมัดระวังนั้นเป็นเช่นไร โดยเฉพาะเรื่องคำราชาศัพท์ คำเฉพาะวงการ ก็จะต้องชี้แนะว่าข้อมูลที่ถูกต้องเป็นอย่างไร รวมไปถึงเรื่องบุคลิกภาพด้วย ดังนั้นบุคลิกภาพที่มีความเป็นมิตร เชื่อมั่นในตนเองและการให้เกียรติผู้ชม ผู้ฟัง นั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เวลาอาจารย์น้องเลือกพิธีกรจะไม่เลือกที่หน้าตา แต่จะดูที่ความสามารถ ความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะสามารถพัฒนาตนเอง ปรับปรุงแก้ไขตนเองได้หรือไม่ เรียนรู้ร่วมกัน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อาจารย์น้องปลูกฝังกับนักศึกษาที่ได้เรียนกับอาจารย์ท่านอื่นหรือใครก็ตามที่มีโอกาสได้ร่วมงานสามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไปได้ 
 
Keyword จากการสนทนากับอาจารย์น้อง ที่มักจะเอ่ยอธิบายความกับทีมงานอยู่หลายครั้ง คือ การพูด และบุคลิกภาพ ซึ่งสองปัจจัยนี้ หากใครใช้ได้ดี ใช้ได้เหมาะ และมีพลังในการโน้มน้าวหรือสื่อสารอธิบายความ หากผู้ใดพัฒนาตนเองในด้านการพูด+บุคลิกภาพอยู่เสมอ ความสำเร็จและโอกาสย่อมเกิดขึ้น เพราะเรามักโฟกัสถึงประเด็นของพลังในการสื่อสารในปัจจุบัน ทั้งการสื่อสารต่อหน้า หรือสื่อสารผ่านคีย์บอร์ดหรือตัวหนังสือทางสื่อออนไลน์ แต่เรามักจะละเลยคุณภาพของการใช้ภาษาและการแสดงออกทางภาษากายที่ถูกต้อง อ.พรพักตรา คือต้นแบบที่ใช้ภาษา+บุคลิกภาพ เป็นจุดตั้งต้นในการแสดงความสามารถผ่านเวทีต่างๆ ในนาม ม.ราชภัฏภูเก็ต จนเป็นที่ประจักษ์ และเป็นต้นแบบให้นักศึกษาเดินรอยตาม 
 
8
 
9
10
 
Top