เมนู

คณะวิทย์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต ออกแบบเครื่องบดเปลือกหอยนางรม ส่งมอบชุมชนโคกไคร จ.พังงา แปรรูปของเหลือใช้สร้างรายได้

  • ม.ค. 05, 2564
  • 651
pkru 5 jan 2020 1
 
คณะวิทย์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต ออกแบบเครื่องบดเปลือกหอยนางรม
ส่งมอบชุมชนโคกไคร จ.พังงา แปรรูปของเหลือใช้สร้างรายได้
 
ออกแบบและจัดทำโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต ภายใต้ความร่วมมือกับ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม / สถาบันไทย-เยอรมัน
 
pkru 5 jan 2020 2
 
pkru 5 jan 2020 3
 
pkru 5 jan 2020 4
 
pkru 5 jan 2020 5
 
pkru 5 jan 2020 6
 
pkru 5 jan 2020 7
 
pkru 5 jan 2020 8
Top