นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

Landmark แห่งใหม่! ม.ราชภัฏภูเก็ต ปลูกดอกซากุระเมืองไทย

  • ม.ค. 19, 2564
  • 1413
phuket new landmark jan 2021 1
 
(PRPKRU) นอกจากปฏิญญามหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PKRU) ที่เป็นกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนผ่านโครงการวิจัย-วิชาการ ส่งบุคลากรลงพื้นที่อันดามันเต็มสรรพกำลัง จนได้ผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายสู่ Marketplace หลากหลาย Line-Up ดังบทความที่ได้ออนไลน์ทาง The Cloud
 
phuket new landmark jan 2021 2
 
แต่ยังมีปฏิญญาเพื่อคนท้องถิ่นอีกแง่มุมหนึ่ง ภายใต้การบริหารงานของอธิการบดี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ นั่นคือการปรับโฉมภูมิทัศน์ตามแนวคิด PKRU Green & Clean University ซึ่งได้มีการขับเคลื่อนจนแนวคิดเปลี่ยนเป็นรูปธรรม ทั้งการปรับปรุงอาคารสถานที่ ถนน เส้นทาง เพื่อให้บริการท้องถิ่นในรูปแบบที่นอกเหนือจาก “วิชาการ” ที่เป็น Product หลักของ PKRU นั่นคือ บริการทางสุขภาพ ในรูปแบบของการออกกำลังกาย และการใช้พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นสวนสาธารณะกลางเมืองสำหรับคนทุกช่วงวัย เพราะทีมผู้บริหารเชื่อมั่นว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นอีกมิติที่ยั่งยืนไม่น้อยไปกว่าการศึกษา  
 
phuket new landmark jan 2021 3
 
phuket new landmark jan 2021 4
 
อาจารย์สุเทพ มุงคุณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เปิดเผยกับทีมงาน PRPKRU ว่า หากใครที่เคยแวะเวียนมาในรั้วแสดดำ ช่วงปีที่ผ่านมาจะสังเกตได้ถึงสีสันของ Landmark ใหม่ ๆ ทั้งทุ่งปอเทือง สวนดอกทานตะวัน ช่วยสร้างสีสัน และเป็นสัญญะถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนทุกกลุ่ม
จากการพัฒนาข้างต้น ช่วยดึงคนนอกเข้ามา ‘ข้างใน’ มากขึ้น จึงเป็นที่มาของการพัฒนาพื้นที่ในระยะยาว เริ่มต้นที่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเส้นใหม่ บริเวณอาคารคณะวิทยาการจัดการ โดยการออกแบบของ ผศ.ดร.ปรัชมาศ ลัญชานนท์ จากสาขาวิชานวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เริ่มพัฒนาพื้นที่ปลูกหญ้าและต้นกัลปพฤกษ์ในช่วงเดือน มีนาคม 2564 สำหรับเหตุผลที่เลือกต้นกัลปพฤกษ์ เนื่องจากมีความสูง 5-15 เมตร ดูโดดเด่น สามารถเป็นร่มเงาสร้างความร่มรื่นตลอดทั้งช่วงวัน และมีจุดเด่นที่ดอกสีชมพูสวย เปรียบเป็นซากุระเมืองไทย เหมาะกับการถ่ายภาพ และสร้างสีสันกับภูมิทัศน์ในโซนดังกล่าวของมหาวิทยาลัย ซึ่งยังเป็นเส้นทางที่คนเลือกมาวิ่งออกกำลังกายในช่วงเย็นอีกด้วย
รองอธิการฯ ผู้รับผิดชอบในการดูแล Landscape ของ PKRU ทิ้งท้ายว่า เตรียมพบกับโครงการพัฒนาด้านภูมิทัศน์ในรูปแบบ Green & Clean University เพิ่มเติมเร็วๆ นี้
 
Top