นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

จ้องมอง “ดวงตาแห่งตะกั่วป่า” จำลองลูกปัดอารยธรรมโบราณ ที่สวนประติมากรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต

  • ส.ค. 17, 2564
  • 1374
phuket destination aug 2021 0
 
(PRPKRU) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้เปิดตัวผลงานศิลปะคอลเลกชั่นใหม่ล่าสุด บริเวณสวนประติมากรรมในชื่อ "ลูกปัดโบราณเกาะคอเขา" จำลองศิลปะจากแหล่งโบราณคดี ตะกั่วป่า จ.พังงา สู่แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในรูปลักษณ์ LANDMARK ARTS กลางเมืองภูเก็ต ที่สะดุดตาด้วยลูกปัดขนาดใหญ่นามว่า “ลูกปัดดวงตาแห่งตะกั่วป่า Takuapa Eye Bead” ตั้งตระหง่าน รายล้อมด้วยลูกปัดรูปทรงแปลกตา  
 
phuket destination aug 2021 1
 
phuket destination aug 2021 2
 
phuket destination aug 2021 3
 
ผศ.ไพฑูรย์ ทองดี อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์ และรอง ผอ.สำนักศิลปะฯ เจ้าของผลงาน ขยายความถึงที่มาของประติมากรรมดังกล่าวว่า “แหล่งเรียนรู้ลูกปัดโบราณเกาะคอเขา เกิดจากการศึกษาวิจัยทางศิลปกรรมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยบริเวณชายฝั่งทะเลที่เกาะคอเขาเป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ มีแหล่งโบราณคดีทุ่งตึก อันปรากฏหลักฐานด้านศิลปวัตถุต่าง ๆ มากมาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นเมืองท่าในอดีตที่มีความสำคัญในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-14 โดยพบหลักฐานทางศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธนิกายมหายาน โดยเฉพาะรูปแบบของลูกปัดโบราณที่มีความโดดเด่น และมีรูปแบบเฉพาะที่พบที่นี้ โดยลูกปัดโบราณแต่ละชนิดจะมีเรื่องราวและความเชื่อที่ชาวบ้านและนักสะสมได้เล่าสืบทอดกันมาเป็นเกร็ดความรู้ที่สนุกสนาน สีสันและลูกปัดโบราณแต่ละชนิดก็จะมีการตั้งชื่อตามลักษณะรูปแบบของลูกปัดที่มีความคล้ายกับสัตว์และรูปทรงของพืช เช่น นกยูง ม้าลาย ลูกยอ หรือลูกปัดตาตะกั่วป่า (Takuapa Eye Bead) เป็นต้น กระบวนการและเทคนิคในการหลอมแก้วสี อันเป็นกรรมวิธีโบราณก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก จึงสกัดความรู้ดังกล่าวมาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมกลางแจ้ง โดยการสร้างลูกปัดจำลองขยายให้มีขนาดใหญ่เพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญในการสร้างภาพจำใหม่ แสดงความสำคัญเชิงคุณค่าจากทุนทางนิเวศวัฒนธรรมชายฝั่งของอันดามัน”
 
phuket destination aug 2021 5
 
phuket destination aug 2021 6
 
ในส่วนของ ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์ ผอ.สำนักศิลปะฯ กล่าวว่า “สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีพันธกิจในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวอันดามัน ลูกปัดโบราณเกาะคอเขา จัดเป็นภูมิปัญญาโบราณที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของรูปแบบทางศิลปวัฒนธรรมอันดามันที่มีลักษณะเฉพาะ อีกทั้งยังแสดงถึงความเชื่อมโยงทางด้านการค้าทางทะเลโบราณในอดีต จากเปอร์เซีย อียิปต์ อินเดีย มาจนถึงประเทศไทยฝั่งอันดามันในอดีต สมควรแก่การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ลูกปัดเกาะคอเขา สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน ทั้งนี้การจัดทำ แหล่งเรียนรู้ลูกปัดโบราณเกาะคอเขาจึงเป็นการเผยแพร่และสืบทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์ในเชิงคุณค่าต่อชุมชนนั่นเอง”
 
phuket destination aug 2021 7
 
phuket destination aug 2021 8
Top