นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

นักศึกษา PKRU ย้อนเวลาหาอดีต เล่าวัฒนธรรมมลายูผ่านนาฏยศิลป์ จนได้รางวัล “The Best Creative Costume”

  • พ.ค. 19, 2565
  • 319
FB IMG 1652966444847
 
(PRPKRU Content) ณ โมเมนต์ที่ม่านการแสดงของโรงละครนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRU) ปิดลง เสียงปรบมือกึกก้องจากผู้ชมเป็นรางวัลให้กับทีมนักแสดงนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ตีนอวานิง” ในงาน "วิพิธทัศนาลีลานาฏกรรม" ครั้งที่ 7 (นาฏวิถีลีลาทักษิณ) ด้วยความงดงามของชุดและลีลาร่ายรำของผู้แสดงที่ชวนให้เชื่อว่าเป็น “มืออาชีพ” มากกว่า นักศึกษา
 
phuket performance education may 2022 2
 
phuket performance education may 2022 3
 
แต่ทราบหรือไม่ว่าก่อนที่ “ตีนอวานิง” อันหมายถึงสตรีผู้มีความกล้าหาญ จะสะกดคนดูได้ นักศึกษาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ PKRU ต้องทำการค้นคว้า ศึกษา และสร้างสรรค์ ก่อนที่ความงามจะสำเร็จรูปพร้อมเสิร์ฟแก่ผู้ชม 
 
แม้ว่าม่านการแสดงชุด ตีนอวานิง จะปิดลงไปสักช่วงเวลาหนึ่งแล้ว แต่รางวัล "The Best Creative Costume" ที่ PKRU ได้รับจากงานนวัตกรรมและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติภาคใต้ ครั้งที่ 4 จัดโดยวิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งจัดการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ เป็นชนวนเหตุให้เราหวนรำลึกและขยายความถึงคุณค่าของผลงานสร้างสรรค์ชุดดังกล่าว 
 
แม้ว่าเนื้อความเบื้องล่างจะเป็นข้อมูลทางวิชาการ แต่ผู้เขียนวอนให้ผู้อ่านไล่เรียงเนื้อหา เพื่อเข้าใจถึงคุณภาพของการศึกษาในศาสตร์ศิลปะการจัดการแสดง และเป็นอีกโอกาสที่ PKRU ขอเชิญชวนทำความรู้จักกับกระบวนการสร้างสรรค์บัณฑิตในศาสตร์และศิลป์ด้านนี้
 
phuket performance education may 2022 1
 
phuket performance education may 2022 2
 
และ ผศ.ดร.วิกรม กรุงแก้ว ประธานสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง ได้บอกเล่าและสรุปความในด้านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า และเหตุผลที่ได้รับรางวัล “The Best Creative Costume” โดยมีข้อมูลและทัศนะ ดังนี้ 
 
นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ชุด ตีนอวานิง เป็นการศึกษาบทบาทและความสามารถของอิสตรีสูงศักดิ์ในฐานะสตรีนักปกครองในวัฒนธรรมมลายู โดยจาการศึกษาข้อมูลจากเอกสารวิชาการเป็นเพื่อการกำหนดแนวคิดในการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ และรูปแบบเครื่องแต่งกาย พบว่า เมืองปัตตานี รัฐสุลต่านมลายูริมอ่าวไทยมีอิสตรีเป็นผู้ปกครองเมือง และมีบทบาทของความเป็นนักสู้ด้วยการใช้สติปัญญาและความสามารถรอบด้านเรียกว่า “รายา” ซึ่งหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้ปกครองเมือง
 
โดยพบว่าสตรีสูงศักดิ์มักจะแต่งกายด้วยผ้าซองเก็ตเป็นผ้านุ่ง พร้อมด้วยผ้าปาลิกัต หรือผ้าจวนตานีเป็นผ้ากระโจมอก และใช้ผ้าป่าน ผ้าปลางิ (เปอร์ลันงิ) ในการคลุมไหล่และคลุมผม สำหรับสตรีสามัญชนการแต่งกายจะเหมือนกับสตรีชั้นสูง แต่เปลี่ยนมาใช้ผ้าพื้นหรือผ้าตาหมากรุกแทน จากแนวคิดการค้นพบเครื่องแต่งกายของสตรีชาวมลายู สามารถประมวลองค์ความรู้ตามทฤษฎีการออกแบบเครื่องแต่งกาย และสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายที่ใช้ประกอบการแสดงให้เหมาะสมกับท่วงท่าและการเคลื่อนไหว เน้นการใช้รูปทรง ใช้สีสันของเครื่องแต่งกาย โดยศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่ปรากฏทางวัฒนธรรมมลายูในจังหวัดปัตตานี แล้วนำมาพัฒนาขึ้นใหม่ให้เกิดความเหมาะสมกับงานนาฏยศิลป์ชุด “ตีนอวานิง” 
 
phuket performance education may 2022 4
 
phuket performance education may 2022 5
 
ดังนั้น การทำงานด้านการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จะเป็นการทำงานที่ผสมผสานหลากหลายศาสตร์เข้าไว้ในผลงานเดียวกัน คือ ด้านวรรณศิลป์ คือการแต่งทำนองเนื้อร้องหรือการศึกษาข้อมูล ด้านทัศนศิลป์ คือการกำหนดรูปแบบเครื่องแต่งกาย เพื่อกำหนดสีและรูปทรง ด้านดุริยางศิลป์ คือการกำหนดและประพันธ์ทำนองดนตรีประกอบการแสดง ด้านวิจิตรศิลป์ คือการกำหนดความสมดุลและความสวยงามขององค์ประกอบด้านต่าง ๆ และด้านนาฏยศิลป์ คือการสร้างสรรค์กระบวนท่ารำ ลีลาการเคลื่อนไหวหลักการใช้เวที สีหน้าเพื่อสื่อสารความหมายไปสู่ผู้ชม 
 
ปัจจัยสำคัญดังกล่าวจึงเป็นเสมือนต้นทุนทางการศึกษาที่ผู้เรียนสาขาศิลปะการจัดการแสดงได้ฝึกประสบการณ์ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพทางศิลปะการจัดการแสดงและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาทักษะ จัดระบบความคิด สร้างความสามารถและนำความรู้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในขณะศึกษา หรือนำไปประกอบวิชาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยการใช้วิชาชีพไปจัดสร้างเป็นธุรกิจทางด้านการออกแบบและสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย การออกแบบและสร้างสรรค์ท่ารำ การกำกับเวที และการใช้ทักษะสร้างสรรค์ผลงานในเบื้องหน้าและเบื้องหลังของงานการแสดงทั้งระบบ 
 
เนื่องจากระบบการหลักสูตรเปรียบเสมือนธุรกิจศิลป์ที่ตอบโจทย์ทางด้านการจัดการ ด้านศิลปะ และด้านการแสดง ควบคู่กันทั้ง 3 ศาสตร์ในหลักสูตรเดียวกัน ซึ่งผลตอบรับที่ได้คือความภาคภูมิใจและการสร้างชื่อเสียงสู่สาธารณชนในเชิงประจักษ์ของสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศด้าน "The best Creative Costume" ในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางความคิดที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน และวิชาชีพทางศิลปะการจัดการแสดงทั้งสิ้น
 
เลือกเรียนต่อ PKRU คลิกลิงก์ https://www.pkru.ac.th/th/registers
 
STORY/PICTURE/GRAPHIC by PRPKRU
 
phuket performance education may 2022 6
 
phuket performance education may 2022 7
 
phuket performance education may 2022 8
 
phuket performance education may 2022 9
 
Top