นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

นักวิจัย PKRU ค้นพบสาหร่ายสีแดงชนิดใหม่ของโลก

  • มิ.ย. 10, 2565
  • 211
1
 
ทุกการค้นพบสิ่งใหม่ถือเป็นสัญญะของ “ความหวัง” ในโลกของนักชีววิทยาทางทะเล การสำรวจจึงเป็นการเฝ้ารอการค้นพบ “เพื่ออนุรักษ์” ค้นพบเพื่อเป็นหลักฐานบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของท้องทะเลอันดามัน 
 
และนักวิจัยของ PKRU นามว่า ดร.จันทนา แสงแก้ว อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (วิชาเอกชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับคณะนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Victoria University of Wellington, New Zealand ทำสำเร็จในการค้นพบสาหร่าย Gracilaria khanjanapajiae เป็นสาหร่ายสีแดงที่พบครั้งแรกของโลก บริเวณหาดนาใต้ ตำบลโคกกลอย จังหวัดพังงา 
 
2
 
3
 
การค้นพบสาหร่ายชนิดใหม่เป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ที่ยังคงอยู่กับทะเลบริเวณชายฝั่งอันดามันของประเทศไทย และเป็นข้อมูลสนับสนุนว่า “ทะเลอันดามัน” เป็น “แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ” ซึ่งได้รับการบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
อีกทั้งการค้นพบครั้งนี้ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งเป็นที่ยอมรับของการศึกษาสาหร่ายในชื่อ ‘Phycologia’ https://doi.org/10.1080/00318884.2022.2062189
 
4
 
ดร.จันทนา ให้สัมภาษณ์กับทีมงาน PRPKRU เพื่อขยายความเรื่องราวในครั้งนี้ว่า... 
 
Gracilaria khanjanapajiae เป็นสาหร่ายที่เจริญเติบโตในธรรมชาติที่บริสุทธิ์ น้ำใสสะอาด ปราศจากการปนเปื้อนและสิ่งรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์ โดยมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาคือ แทลลัสแบน ขอบหยัก เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เป็นแบบแอ่งลึก (verrucosa type) แทลลัสยึดเกาะด้วยโฮฟาสต์รูปถ้วยที่แข็งแรง บนแผ่นหินในระดับน้ำขึ้น-ลง ที่ได้รับอิทธิพลจากคลื่นที่แรงอยู่ตลอดเวลา ในระดับความลึกประมาณ 5 เมตร ทั้งนี้หากสภาพแวดล้อมที่สาหร่ายเจริญเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงหรือได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่าง ๆ จะส่งผลให้สาหร่ายไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ หรือสูญหายไปในที่สุด สำหรับความสำคัญของสาหร่ายในท้องทะเล คือเป็นผู้ผลิตเบื้องต้น เป็นแหล่งอาหาร แหล่งเพาะฟัก แหล่งวางไข่ แหล่งหลบภัย และเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในระบบนิเวศฯ
 
นอกจากนั้นที่มาของชื่อ Gracilaria khanjanapajiae ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์ ในฐานะผู้บุกเบิกการศึกษาสาหร่ายของประเทศไทย และเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาเพื่อส่งต่อความรู้ให้กับนักสำรวจรุ่นหลัง
 
5
 
ดร.จันทนา เล่าต่ออีกว่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อส่งต่อให้กับชนรุ่นหลังมีความสำคัญมาก โดยเราจะต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองและสภาพแวดล้อม ไม่ทำลายและรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของธรรมชาติ เพื่อความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนของทรัพยากรในประเทศเรา 
 
ซึ่งการศึกษาด้านชีววิทยามีความสำคัญในปัจจุบัน ทำการศึกษาเพื่อสำรวจความหลากหลาย การบันทึก การค้นพบ รวมไปถึงการอนุรักษ์และการติดตามสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญกับระบบนิเวศ เพื่อเราจะทำการอนุรักษ์ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ รักษาไว้ซึ่งสมดุลของธรรมชาติ เพื่อถ่ายทอดความรู้หรือส่งมอบต่อให้กับเยาวชนรุ่นหลัง
 
นอกจากนี้ PKRU ขอเชิญชวนน้อง ๆ ที่สนใจที่จะศึกษาทางด้านชีววิทยา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เราพร้อมทางด้านสถานที่ เครื่องมือ และภูมิศาสตร์ที่รายล้อมไปด้วยภูเขาและทะเล ซึ่งเราสามารถเรียนรู้และสร้างประสบการณ์จากสถานที่จริง นับว่าโดดเด่นกว่ามหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพราะเรามีภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่กลางทะเลและมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้และประสบการณ์โดยตรงให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
Top