นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

PKRU ผุดไอเดียอนุรักษ์ “บ้านโบราณภูเก็ต” คว้ารางวัลระดับประเทศ

  • ส.ค. 03, 2565
  • 989
phuket traditional architect aug 2022 1
 
สถาปนิก มักถูกจดจำในรูปลักษณ์ของนักออกแบบที่เนรมิตตึกสูงเสียดฟ้า หรืออาคารโมเดิร์นชวนสะดุดตา แต่สำหรับ PKRU สถาปนิกของเรา มีหน้าที่ในการอนุรักษ์ท้องถิ่น คืนชีพให้บ้านโบราณ ด้วยวิธีการทางวิชาการและความเชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม ผสานองค์ความรู้เรือนไทยพื้นถิ่นอันดามันที่ได้สั่งสมมา หรือกล่าวได้ว่าอาจารย์ของเราเป็น “นักห้ามรื้อถอน” มืออาชีพ ก็ว่าได้
 
phuket traditional architect aug 2022 2
 
เหตุใด “บ้านโบราณ” จึงสำคัญ และควรค่าแก่การอนุรักษ์ มากกว่าทุบทิ้งเพื่อนำไปครอบทับด้วยแบบบ้านดีไซน์เลิศหรูสอดรับกับยุคสมัย ปล่อยให้รกร้าง หรือนำไปปักป้าย “Land for Sale”
 
สมาคมสถาปนิกสยาม นิยามให้ว่า ศักยภาพของบ้านโบราณ สามารถเป็นผลงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน คือ เป็นงานอนุรักษ์ที่มีความเข้าใจในคุณค่าของแหล่งมรดก และเป็นงานที่ส่งผลดีต่อสังคมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมกันอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 
phuket traditional architect aug 2022 6
 
phuket traditional architect aug 2022 8
 
phuket traditional architect aug 2022 13
 
และด้วยนิยามดังกล่าว ช่วยผลักดันให้ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย ผศ.ศิวพงศ์ ทองเจือ และทีมวิจัย อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ วงศ์ลักษณพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ขับเคลื่อนนำเสนอแนวทางอนุรักษ์ตัวบ้าน จัดทำภาพจำลอง 3 มิติ และโมเดลหุ่นจำลอง พร้อมทั้งจัดนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ “บ้านโบราณภูเก็ต” จนได้รับรางวัลระดับชาติ ดังนี้
 
บ้านยิ่นเต่ง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ได้รับรางวัล งานอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมและชุมชน ระดับสมควรได้รับการเผยแพร่ (ประเภท ก.) ประจำปี 2565 มอบโดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (The Association of Siamese Architects) ติด TOP 10 ของประเทศไทย รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และบ้านโต๊ะบู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เข้ารอบ 16 หลังระดับประเทศ 
 
บ้านยิ่นเต่ง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 
 
 
phuket traditional architect aug 2022 3
 
phuket traditional architect aug 2022 4
 
phuket traditional architect aug 2022 5
 
บ้านยิ่นเต่ง เป็นอาคารอั้งหม่อหลาว (บ้านทรงฝรั่งแบบชิโนยูโรเปียนของชาวจีนฮกเกี้ยน) ที่ยังคงเหลืออยู่ในอำเภอกะทู้ จึงมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน การอนุรักษ์บ้านหลังนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของผู้ครอบครองอาคาร ในการรักษาสภาพเดิมของอาคารไว้ พื้นที่ภายในแสดงการอยู่อาศัยแบบเดิมผสานการใช้งานใหม่ในการเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
 
บ้านโต๊ะบู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
 
 
phuket traditional architect aug 2022 7
 
phuket traditional architect aug 2022 9
 
phuket traditional architect aug 2022 10
 
phuket traditional architect aug 2022 11
 
บ้านโต๊ะบู ใช้กระบวนการอนุรักษ์แบบระบุรหัสชิ้นส่วนตามองค์ประกอบเรือน การรังวัด และทำแบบจำลอง ใช้ไม้จากเรือนเดิมผสมไม้เก่าในการฟื้นสภาพใหม่ โดยรื้อย้ายมาในสวนมะพร้าว ระหว่างปลูกเรือนมีการขุดพบเศษเครื่องกระเบื้องดินเผา ลูกปัดโบราณ และเหรียญสตางค์รู เมื่อปลูกเรือนเสร็จได้จัดนูรีร่วมกันกับเครือญาติทิ้งไวตามเจตนารมณ์ให้ทายาทได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ รวมทั้งมีการหารือกับผู้นำชุมชนในการเชื่อมโยงเส้นทางศึกษาเรือนพื้นถิ่น ปัจจุบันได้ปรับปรุงให้มีสวนสมุนไพร พร้อมจัดแสดงเครื่องใช้เดิมตามวิถีชีวิต บ้านโต๊ะบูหลังนี้ได้ฟื้นคืนจิตวิญญาณในบริบทใหม่อีกครั้ง ซึ่งอยู่ในระหว่างพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความพอเพียงและถักทอเครือข่ายวิถีชุมชนให้เกื้อกูลยั่งยืน เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
 
หากจะบอกกับชุมชนว่า งานด้านบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ PKRU คืออะไร คือคอนเซ็ปท์เท่ ๆ ไว้บอกกล่าวแค่นั้นหรือไม่ เราขอใช้ผลงานต่าง ๆ จากอาจารย์และนักศึกษาของเรา บอกเล่าต่อจากนี้ ซึ่งการอนุรักษ์บ้านโบราณภูเก็ตให้ฟื้นคืนชีวิต แถมไปอวดโฉมให้คนได้เห็นระดับประเทศ เป็นงานในเหลี่ยมมุมหนึ่งเท่านั้น PKRU ยังมีเรื่องเล่าที่แฝงเร้นอยู่ใจกลางชุมชมอันดามัน รอให้ผู้อ่านได้ติดตามต่อจากนี้ 
 
Top