นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

อำนาจหน้าที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อำนาจหน้าที่ อธิการบดี
อำนาจหน้าที่ รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
อำนาจหน้าที่คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ประธานโครงการ กศ.ตช.
Top