เมนู

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง English Discoveries

  • ส.ค. 10, 2563
  • 848

📣ข่าวประชาสัมพันธ์

🔴สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง English Discoveries ให้นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าทำแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของตนเอง

🔵สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 62 และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 61 ทำแบบทดสอบด้านภาษาอังกฤษและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. – 15 ก.ย. 2563 รายละเอียดการเข้าทดสอบ https://bit.ly/3jqUa

สามารถเรียนรู็การใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง English Discoverie ได้ที่ https://youtu.be/_a3U3XAdrw0

Top