เมนู

ประกาศ การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ปีการศึกษา 2563

  • ก.ย. 24, 2563
  • 1423
logo 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2563
นักศึกษายื่นเอกสารผ่อนผันที่อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 1-30 ตุลาคม 2563 
 
 
Top