นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

ผลการพิจารณาคำร้องขอสอบ เนื่องจากขาดสอบปลายภาค 2/2564

  • เม.ย. 27, 2565
  • 80

Exam final 2 64 Online

ผลการพิจารณาคำร้องขอสอบ เนื่องจากขาดสอบปลายภาค 2/2564 นักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) และนักศึกษาโครงการ กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) ตรวจสอบรายชื่อ : https://bit.ly/3kbXsyi มหาวิทยาลัยมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนจัดสอบให้แก่นักศึกษาที่ขาดสอบในรูปแบบออนไลน์ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ซึ่งนักศึกษาสามารถติดต่อชำระค่าธรรมเนียมการสอบกับงานการเงิน ผ่าน Line ID: Finan.pkru พร้อมทั้งส่งหลักฐานการการชำระค่าธรรมเนียมการสอบต่ออาจารย์ผู้สอน และส่งมายัง Facebook สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (@regpkru) นักศึกษาติดต่อสอบกับอาจารย์ผู้สอน และชำระเงินได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

Top