เมนู

รับสมัครพิธีกรหน้าใหม่ PKRU AMBASSADOR

  • พ.ย. 25, 2562
  • 2939
PR ARIT 01
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจสมัครเป็น PKRU AMBASSADOR ในการประกวดเพื่อค้นหาพิธีกรหน้าใหม่ พร้อมโอกาสการเป็นพิธีกรในงานอีเวนท์ของมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ “PKRU Speak English เพื่อชีวิตที่ Better”    
 
เปิดรับสมัครผู้เข้า Audition ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 ทั้งพิธีกรภาษาไทย  และพิธีกรภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน)    
 
***กติกาและวิธีการรับสมัคร โครงการ PKRU AMBASSADOR ***
 
1.คุณสมบัติผู้สมัคร
 
1.1 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
1.2 ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวัย และไม่จำกัดคณะ 
1.3 ใจกล้า พร้อมเรียนรู้ ใจรัก มหาวิทยาลัย
1.4 หากสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้จะดีมาก  
 
2. วิธีการสมัคร
 
2.1 นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการประกวด สมัครทางลิงค์  https://gg.gg/PKRUAMBASSADOR ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562
2.2 ประกาศรายชื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 และประชุมเพื่อชี้แจงการประกวดเวลา 15.00 น. (สถานที่การประชุมจะโทรศัพท์นัดหมายแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หลังจากทราบจำนวนผู้ประกวด )
2.3  Audition Day วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ห้องแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 
 
3. ประเภทการประกวด แบ่งเป็น
 
3.1 ประเภทแสดงความสามารถด้านการเป็นพิธีกรภาคภาษาไทย 
3.2 ประเภทแสดงความสามารถด้านการเป็นพิธีกรภาคภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน)  
 
4. ข้อกำหนดการประกวด
 
4.1 ผู้ที่ผ่านการประกาศรายชื่อ จะต้องแสดงความสามารถด้านการเป็นพิธีกร ต่อหน้าคณะกรรมการในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ดังนี้
4.2 แนะนำตัวเองต่อหน้าคณะกรรมการ ไม่เกิน 3 นาที 
4.3 แสดงความสามารถด้านการเป็นพิธีกร ไม่เกิน 10 นาที มีโจทย์มอบให้ในวัน  Audition Day
4.4 แต่งกายในชุดนักศึกษาเรียบร้อย
4.5 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรให้กิจกรรมต่างๆ ให้กับ โครงการ “PKRU Speak English เพื่อชีวิตที่ Better” มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอด 1 ปีการศึกษา
 
5. เกณฑ์การตัดสิน
 
5.1 การใช้ภาษา (30 คะแนน)
- ความถูกต้องในการใช้ภาษา
- การออกเสียงอักขระชัดเจนถูกต้อง
- การใช้ระดับภาษาได้เหมาะสม
- ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ  
5.2 บุคลิกภาพ (25 คะแนน)
- การแต่งกาย
- การปรากฏตัว
- การใช้ลีลาท่าทางในการพูด
5.3 ลักษณะการพูด (20 คะแนน)
- การใช้น้ำเสียงสองคล้องกับเนื้อหา
- การเว้นจังหวะในการพูด
5.4 ปฏิภาณไหวพริบ (25 คะแนน)
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 
**กรรมการจะพิจารณาผู้เข้าร่วมประกวดและคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ได้คะแนนสูงสุดและคะแนนในลำดับรองลงมาในแต่ละประเภท**
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 7652 3094-7 ต่อ 7311
 
Top