นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

กองนโยบายและแผน - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

ชื่อ วันที่เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี (ราชภัฏรัชดา) และข้อมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2566
PKRU นำเสนอศูนย์อัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 06 ธันวาคม 2565
PKRU presents the center for southern creative tourism development 06 ธันวาคม 2565
PKRU 介绍职能中心为南部地区的地方发张创意旅游 06 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 สิงหาคม 2565
PKRU ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 25 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถตู้ปรับอากาศ ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิถุนายน 2565
PKRU นำเสนอผลงานพลิกโฉมมหาวิทยาลัย และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 30 มีนาคม 2565
PKRU ร่วมกับ สอวช. จัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย “Strategic Package” 11 กุมภาพันธ์ 2565
PKRU x สอวช. สร้างฉากทัศน์อนาคต “Scenario Building” งัดจุดแข็งทำแผนพัฒนาองค์กร 14 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปีและข้อมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 180 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ธันวาคม 2564
PKRU Next สภามหาวิทยาลัยผลักดันนโยบายเพื่อการพัฒนา 13 ธันวาคม 2564
E-Book "ราชภัฏรัชดา" รายงานประจำปีงบประมาณ 2563  15 กรกฎาคม 2564
E-Book ข้อมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 13 กรกฎาคม 2564
ม.ราชภัฏภูเก็ต ต้อนรับการตรวจเยี่ยมของคณะทำงานจากสำนักงบประมาณ 17 พฤศจิกายน 2563
สนอ.ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 05 พฤศจิกายน 2563
Top