นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

กองพัฒนานักศึกษา - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

ชื่อ วันที่เผยแพร่
PKRU ปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ.ปีการศึกษา 2565 27 มิถุนายน 2565
PKRU เสริมสร้างอัตลักษณ์ DEK65 “จิตอาสา สู้งาน นวัตกรชุมชน” 22 มิถุนายน 2565
PKRU : Welcome Back to University 21 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำผ้าม่านทึบแสงพร้อมสายสลิงและติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิถุนายน 2565
PKRU ปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ.2565 15 มิถุนายน 2565
PKRU สัมมนาถอดบทเรียนนวัตกรรมการให้คำปรึกษา “เพื่อลดอัตราการออกกลางคัน” 11 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มิถุนายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าอยู่หอพักภายในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 26 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2565
PKRU ร่วมโครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 17 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอพักนักศึกษาหญิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2565
ทีม PKRU Lady คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 3 Soccer futsal Phuket Sport tourism 2022 10 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำสติ๊กเกอร์ห้องสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 25,806 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 45,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2565
กำหนดการ การกู้ กยศ. สำหรับผู้กู้ กยศ.รายใหม่ และรายเก่าต่อเนื่องเปลี่ยนสถานศึกษา 2565 07 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแต่งหน้าทำผม โครงการประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 เมษายน 2565
Top