นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

ชื่อ วันที่เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน จสส.จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบฉลากและจัดทำถุงบรรจุภัณฑ์ อาโป้งหลากสี (ถุงพลาสติกพิมพ์ลาย ขนาด ๗x๑๒ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊คและเครื่องถ่ายเอกสารสี คมส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน 2565
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ริโก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิถุนายน 2565
PKRU : Art Thesis Exhibition 2022 Sarasin 13 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทานเอกสารแปลภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มิถุนายน 2565
PKRU เปิดตลาดนัดวิชาการพัฒนาชุมชนยุคดิจิทัล 08 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้วันที่ 9 มิถุนายน 2565 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการสอน สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร จำนวน 9 รายวิชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำบทเรียนออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2565
Top