นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

ชื่อ วันที่เผยแพร่
PKRU สัมมนากรณีปรากฏการณ์การใช้ภาษาไทย “สร้างสีสันหรือวิบัติ” 03 ตุลาคม 2565
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 กันยายน 2565
PKRU IDOL “จ๋า-แจ่มศรี ปรีชะฎา” ผู้สื่อข่าว ThairathTV 20 กันยายน 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลราไวยั จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2565
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 09 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลแหลมสอม และตำบลทุ่งยาว อำเภอประเหลี่ยน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ โครงการเปิดโลกทัศน์ ทางภาษาและวัฒนธรรมจีน จสส.63 จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการขับเคลื่อนเศษรฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศษฐกิจ BCG ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถโพถ้อง เพื่อใช้ในโครงการเปิดโลกทัศน์ทางภาษาและวัฒนธรรมจีน จสส.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กันยายน 2565
Top