เมนู

งานอาคารสถานที่ - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึงมีนาคม พ.ศ.2563)

Logo

 

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึงมีนาคม พ.ศ.2563)


ดูรายละเอียด  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึงมีนาคม พ.ศ.2563)ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึงมีนาคม พ.ศ.2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Logo1

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ดูรายละเอียด  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Top