นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

งานอาคารสถานที่ - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

ชื่อ วันที่เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารอาคารเพชรภูมิภัฏ (อาคาร๒๐) และ อาคารเรียนรวม (อาคาร ๗)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดแต่งต้นไม้ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการให้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลสวนและภูมิทัศน์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์โดยสารส่วนบุคคลหมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๑๖๗ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการให้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาพร้อมกันสาด หน้าต่างกระจก ห้องน้ำ และห้องกิจกรรมหอพักหญิงวีรนุช จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลสวนและภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 พฤษภาคม 2565
Top