นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

สำนักบริหารจัดการทรัพย์สิน - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

ชื่อ วันที่เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลสวนและภูมิทัศน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลระบบบ่อดักไขมัน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสาร สี-ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและล้างจานศูนย์อาหารแปดเหลี่ยม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบัญชีแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line Official Account) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือสำหรับการจัดจำหน่ายในงานธุรกิจมัลติมีเดีย (ศูนย์หนังสือ) จำนวน ๑ ชุด (๖๖๖ เล่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงร้านอาหาร ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิมพ์กระดาษคำตอบ ๖๐ ข้อ กระดาษคำตอบ ๑๒๐ ข้อ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบถังใส ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 1,614 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำซุ้มบริการอาหารและเครื่องดื่ม ขนาด 3x3xสูง 3 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2565
Top