เมนู

สำนักบริหารจัดการทรัพย์สิน - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบัญชีแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line Official Account.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

PKRU


 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบัญชีแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line Official Account.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ดูรายละเอียดประกาศ)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเครื่องแต่งกายให้กับผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

PKRU


 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเครื่องแต่งกายให้กับผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม พ.ศ.2563)

โลโก้ราชภัฏภูเก็ต


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม พ.ศ.2563)

ดูประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำขวดน้ำดื่มพร้อมสวมฉลากแบรนด์สินค้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

small logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำขวดน้ำดื่มพร้อมสวมฉลากแบรนด์สินค้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์พัฒนาโปรแกรม Express Win Single T/E เป็น Win LAN T/E จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

PKRU

____________________________________________________________________________________________________________

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์พัฒนาโปรแกรม Express Win Single T/E เป็น Win LAN T/E จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกดูประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โลโก้ราชภัฏภูเก็ต

________________________________________________________________________________________________________________________________

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกดูประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

PKRU


 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำเย็นน้ำร้อนแบบคว้ำถัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

PKRU

____________________________________________________________________________________________________________

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำเย็นน้ำร้อนแบบคว้ำถัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกดูประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู จำนวน 1เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

PKRU


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู จำนวน 1เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูรายละเอียดประกาศ

 

Top