นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

ชื่อ วันที่เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษลูกฟูกฯลฯ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการล้างทำความเครื่องปรับอากาศ อาคารบรรณราชนครินทร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบห้องสมุออัตโนมัติ KOHA จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ EBSCO FLPSTER (นิตยสารดิจิทัล) Education Week จำนวน 1 เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ Automatic Transfer Switch (ATS) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฯลฯ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฯลฯ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาษแบบตู้ตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือ Business Reference Guide Environment and Areas of Social Responsibility ฯลฯ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโคิวิด -19 (ATK) จำนวน 200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดรีโมทแอร์ จำนวน 8 ชุด โดยเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฯลฯ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประเมินสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ คณะมนุายศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 1 งาน 15 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเครือข่ายและซ่อมบำรุง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฯลฯ จำนวน 34 รายการ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง 03 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประเมินสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2565
Top