นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

ชื่อ วันที่เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือ Bring Heart and Mind into Storytime : Using Book and Activities to Teach Empathy,Tenacity,Kindness,and Other Big ideasฯลฯ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมโรงแรมเลอ เมอริเดียน เขาหลัก รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดพังงา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้หมายเลขทะเบียน นข 9184 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฯลฯ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2565
ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฯลฯ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ หนังสือ Content Production for Digital Media An Introductionและหนังสือ Essential of Biostatistics for Public จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2565
ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ Content Production for Digital Media An Introduction และหนังสือ Essential of Biostatistics for Public Health จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฯลฯ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือ Contrnt Production for Digtal Media An Introduction และหนังสือ Essential Biostistics for Public Health จำนวน 2 รายการ 09 พฤศจิกายน 2565
นศ. PKRU เจ๋ง สอบรับรองทักษะดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ICDL หลักสูตร Application Essentials ผ่าน 100 % 08 พฤศจิกายน 2565
ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 พฤศจิกายน 2565
ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสำเร็จรูป Adobe (Creative Cloud for teams All Apps) จำนวน ๑ โปรแกรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมประชุมทางไกลผ่าน Zoom รองรับ ๑,๐๐๐ คน จำนวน ๑ สิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบบริการวงจรสื่อสารสัญญาณอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2565
Top