เมนู

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 450 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Logo

.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 450 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 ดูรายละเอียดประกาศ

“ครูลูกกอล์ฟ” in PKRU ชวนนักเรียน-นักศึกษา Speaks English เพื่อชีวิตที่ Better

loukgolf in pkru feb 2020
 
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หัวข้อ “PKRU Speaks English เพื่อชีวิตที่ Better” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน รร.สาธิตฯ ฝ่ายมัธยมศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจาก ครูลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์ ครูสอนภาษาอังกฤษยอดเยี่ยมระดับโลก EF Excellence Award 2019 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลกและเป็นภาษาหลักที่มนุษย์ใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกันกับคนต่างภาษาต่างวัฒนธรรม ดังนั้นทุกคนจำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งกระทรวงศึกษาได้บรรจุวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่สองรองจากภาษาประจำชาติ เป็นแกนหลักของหลักสูตรการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนไทย และคนทั่วโลกไปแล้ว มนุษยชาติทุกวันนี้สื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกันโดยตรง การใช้อินเตอร์เน็ต การดูโทรทัศน์ การดูภาพยนตร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หนังสือคู่มือทางด้านวิชาการต่างๆ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และประกอบอาชีพ ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาอังกฤษมายาวนาน แต่ทำไมคนไทยจึงพูดภาษาอังกฤษไม่ดีเท่าที่ควร อาจเป็นเพราะว่าหลักสูตรภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการยังไม่ได้เน้นการพูดภาษาอังกฤษ แต่จะเน้นหลักไวยากรณ์ คำแปล และการอ่านเพื่อความเข้าใจและให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เป็นส่วนใหญ่ สิ่งที่จะต้องปรับปรุงอย่างมากในระบบการเรียนภาษาอังกฤษของไทยเราคือ การสื่อสารการพูดซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตยังไม่ค่อยมีความกล้าแสดงออกทางการพูดเมื่อมีชาวต่างประเทศขอความช่วยเหลือ ไม่สามารถอธิบายเป็นภาษาอังกฤษได้ ผนวกกับปัจจัยที่มาจากการระบบการเรียนการสอนที่ผิด ซึ่งเน้นแต่ไวยากรณ์ ทำให้เมื่อถึงเวลาที่ต้องนำไปใช้จริงในการสื่อสารแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำการสื่อสารได้ นั่นก็ส่งผลให้ไม่รู้สึกสนุกกับการเรียน ท้อและหมดแรงกระตุ้น และยิ่งเวลาผ่านไปนานเข้า ก็ทำให้รู้สึกเบื่อ เหนื่อยและไม่อยากเรียนเพราะรู้สึกว่ากดดันและไม่สนุก
 
 
 
 
 
จากที่กล่าวมา ทักษะภาษาอังกฤษจึงเป็นประตูไปสู่อาชีพการงานที่ก้าวหน้ากว้างไกลในอนาคต ความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษทำให้ชีวิตมีคุณค่า สนุกสนาน มีสีสัน วัฒนธรรมร่วมกันได้เป็นอย่างดี การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ จะสื่อสารกันได้อย่างน้อยที่สุดก็ต้องฟังรู้เรื่องก่อนแล้วจึงจะทำให้สามารถพูดโต้ตอบได้ หรือพูดได้ พูดเป็น ใช้เป็นประโยชน์ นอกจากการโต้ตอบแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศกันก็คงรวมไปถึงการเล่าเรื่อง บรรยาย แสดงความคิด ความเห็น ความรู้สึก ซึ่งก็ต้องมีการประเมินจากสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมา จากการวิเคราะห์สังเคราะห์อีกทีหนึ่ง จึงถือว่าสุดยอดในการเรียนรู้ทางภาษา ดังนั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนกิจรรมที่สามารถพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะรวมถึงการให้บริการสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตต่อไป”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PKRU X Huawei ร่วมมือจัดตั้ง ICT Academy พัฒนาทักษะดิจิทัลแก่นักศึกษา

huawei thailand oct 2020
 
PRPKRU (20 ตุลาคม 2563) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏภูเก็ต และ นายสิทธิศักดิ์ งานรุ่งเรือง ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการ Huawei ICT Academy ในการนี้มี ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และทีมงานจาก Huawei เข้าร่วมที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
 
ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล ผอ.สำนักวิทยฯ กล่าวว่า “พิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เนื่องจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องขับเคลื่อนพันธกิจด้านส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นักศึกษา บุคลากร สู่การเป็น Smart People ตามแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลของ PKRU ในการนี้จึงได้ร่วมมือกับ Huawei ซึ่งนับเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้จัดตั้ง Huawei ICT Academy ดำเนินงานร่วมกันในการบ่มเพาะนักศึกษาและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตรงตามที่สถานประกอบการต้องการฝึกอบรมและออกใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษาและบุคลากร”
 
ด้าน ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง กล่าวเพิ่มเติมว่า “ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ดังที่ปรากฏใน Reprofiling และแผนยุทธศาสตร์ของ PKRU ที่มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พร้อมในศตวรรษที่ 21 ด้วยการพัฒนาหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรอบด้าน ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือจาก Huawei ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจร เชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมความพร้อมการสอบด้านภาษาต่างประเทศ- การเตรียมความพร้อมการสอบด้านภาษาต่างประเทศ 1 -

 

: แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ Exit Exam ด้านภาษาต่างประเทศ
- การเตรียมความพร้อมการสอบด้านภาษาต่างประเทศ 2 -

 

: โปรแกรม English Discoveries
- การเตรียมความพร้อมการสอบด้านภาษาต่างประเทศ 3 -

 - ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดระดับ CEFR -

 

: โปรแกรม English Discoveries


การเตรียมความพร้อมการสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- Google Classroom -

 
- Google Drive -

 
- Google Forms -

 
- Google Slides -

 
- พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2560 -

 
- การจัดการความรู้ (KM) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ -

 
- การเตรียมความพร้อมการสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 -

 

: แบบฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2562)

Logo

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2562)


 ดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2563)

Logo

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2563)


 ดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2563)

1200px ราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2563)


 ดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2563)

Logo

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2563)


 ดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องควบคุมระบบเครือข่าย อาคาร 7 ชั้น 2 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องควบคุมระบบเครือข่าย อาคาร 7 ชั้น 2 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 ดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 และ ชั้น 3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 และ ชั้น 3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 ดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและปรับปรุงตู้ใส่แผ่นซีดี จำนวน 2 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและปรับปรุงตู้ใส่แผ่นซีดี จำนวน 2 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบปัญหาเพื่อปรับปรุงระบบเงินเดือน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบปัญหาเพื่อปรับปรุงระบบเงินเดือน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 ดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร English for Management Science 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร English for Management Science 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 ดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์กระจกห้องสมุด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์กระจกห้องสมุด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 ดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวง 2 รัชกาล ขนาด 3x4 ช่อง ด้านหน้าตรงและด้านข้างตรง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวง 2 รัชกาล ขนาด 3x4 ช่อง ด้านหน้าตรงและด้านข้างตรง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 ดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 ดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัจฉริยะ RFID จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัจฉริยะ RFID จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 ดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเชื่อมรั้วแผงรังผึ้งคอนเดนซิ่ง เครื่องปรับอากาศขนาด 40,000 BTU พร้อมเติมน้ำยาแอร์ อาคารหอสมุดเก่า ชั้น 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเชื่อมรั้วแผงรังผึ้งคอนเดนซิ่ง เครื่องปรับอากาศขนาด 40,000 BTU พร้อมเติมน้ำยาแอร์ อาคารหอสมุดเก่า ชั้น 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 ดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบันทึกภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบันทึกภาพเคลื่อนไหว จำนวน1งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 ดูรายละเอียดประกาศ

Top