นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

ชื่อ วันที่เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสง ขนาดกล้องกว้าง ๔ นิ้ว ASTROTECH AR-๔ EXOS-๒ TELESCOPE with Motor ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มีนาคม 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุงผนังหน้าห้องประชุมสภา ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ปรับปรุงสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และงานปรับปรุงภูมิทัศน์หลังอาคารเรียน ๖ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มีนาคม 2565
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 เครื่อง 01 มีนาคม 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 กุมภาพันธ์ 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มกราคม 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก 20 มกราคม 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มกราคม 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสง ขนาดกล้องกว้าง ๔ นิ้ว ASTROTECH AR-๔ EXOS-๒ TELESCOPE with Motor ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 มกราคม 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธันวาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 08 ธันวาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่จอดรถและคูระบายน้ำอาคารเพชรภูมิภัฎปรับปรุงโรงอาหารอาคารกิจการนักศึกษา และอาคารแปดเหลี่ยม จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ตุลาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมด้วยเทคนิคแลมป์และวัดความขุ่นแบบทันที (LAMP- Realtime Turbidity) ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง 07 ตุลาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2564
Top