นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

ประกาศเชิญชวน - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

ชื่อ วันที่เผยแพร่
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดนวัตกรรมการประกอบอาหารเพื่อการบริการวิชาการเกษตร ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 พฤษภาคม 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 56 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 เมษายน 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๖๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 เมษายน 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ชุดวัดสีแบบตั้งโต๊ะ ระบบ Spectrophotometer ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 เมษายน 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดจุดหลอมเหลว ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 เมษายน 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับห้องจำลองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 เมษายน 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดการเรียนรู้ห้องปฏิบัติการวิทยาการคำนวณ (coding) ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 เมษายน 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดนวัตกรรมการประกอบอาหารเพื่อการบริการวิชาการเกษตร ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 เมษายน 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มีนาคม 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างตัดชุดพละ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 2,800 ชุด 10 พฤศจิกายน 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่บริการและสำนักงาน สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 1 งาน 03 พฤศจิกายน 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ตุลาคม 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลสวนและภูมิทัศน์ ระยะเวลา 10 เดือน จำนวน 1 งาน 16 ตุลาคม 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลสวนและภูมิทัศน์ ระยะเวลา 10 เดือน จำนวน 1 งาน 16 ตุลาคม 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียน ระยะเวลา ๑๐ เดิอน จำนวน ๑ งาน 12 ตุลาคม 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะ ระยะเวลา ๑๐ เดือน จำนวน ๑ งาน 12 ตุลาคม 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างตัดชุดพละ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๘๐๐ ชุด 06 ตุลาคม 2566
ประกวดราคาซื้อสารเคมีสำหรับการผลิตน้ำประปา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 ตุลาคม 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ ระยะที่ 2 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 กันยายน 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างตัดชุดพละ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 2,800 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กันยายน 2566
Top