นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

ประกาศประกวดราคา - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

ชื่อ วันที่เผยแพร่
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 กันยายน 2566
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีพร้อมระบบติดตั้งภายในพื้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 1 ระบบ 10 สิงหาคม 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการให้เช่าชุดครุย ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 3,378 ชุด 07 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมบริเวณหน้าอาคาร ๗ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 สิงหาคม 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ ระยะที่ 2 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 สิงหาคม 2566
จ้างเหมาบริการจัดงานสานสัมพันธ์ความเข้มแข็งเครือข่ายศิษย์เก่าคืนสู่เหย้าชาวแสด ดำ ๑ งาน 25 ตุลาคม 2565
จ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จำนวน ๑ งาน 11 ตุลาคม 2565
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์วิเคราะห์ระบบข้อมูลในระบบเครือข่าย (Network Analytic) ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 กันยายน 2565
ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศและวิเคราะห์ฝุ่น ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 กันยายน 2565
ประกวดราคาซื้อชุดวัดพลังงานและกิจกรรมทางกาย ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคูระบายน้ำและลานจอดรถคอนกรีตหลัง อาคารเรียน ๑๐ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 กันยายน 2565
ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 กันยายน 2565
ประกวดราคาซื้อเครื่องจำลองและเร่งสภาวะอากาศ เพื่อทดสอบอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนรวงผึ้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 กันยายน 2565
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๒ พร้อมลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์การจัดการ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๒๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 กันยายน 2565
ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์แบบแนวตั้ง ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย และปรับปรุงหอประชุมใหญ่ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 สิงหาคม 2565
จ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุงป้ายและทางเข้า-ออก (ทางหลัก) จำนวน ๑ งาน 25 สิงหาคม 2565
Top