นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

ประกาศประกวดราคา - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

ชื่อ วันที่เผยแพร่
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 กันยายน 2565
จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารเรียน ๑ และอาคารเรียน ๕ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 31 มกราคม 2565
ประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยสูญญากาศแบบหมุน ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มกราคม 2565
ประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยสูญญากาศแบบหมุน ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จํานวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มกราคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุงอาคารศรีราชภัฏชั้น ๓ พร้อมครุภัณฑ์ จํานวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มกราคม 2565
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ธันวาคม 2564
 ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สําหรับงานสร้างสรรค์ระดับมืออาชีพ ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต จํานวน ๓๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ธันวาคม 2564
ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์และตัดในเครื่องเดียว (PrintCut) ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จํานวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ธันวาคม 2564
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ABI) ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ธันวาคม 2564
จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 09 ธันวาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบคูระบายน้ำอาคารเฉลิมพระเกียรติ ปรับปรุงคูระบายน้ำป่าดูดี๋ ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ธันวาคม 2563
Top