ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

logo

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คลิกอ่านประกาศเจตจำนงฉบับภาษาไทย 

Announcement Subject : Intention on Phuket Rajabhat University Management 

普吉皇家大学管理工作的志向