เมนู

MOU - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

“สิงคโปร์โมเดล” รร.สาธิต ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือวิชาการ รร.ปิงยี

ping yi school 9 feb 2021

PRPKRU (9 กุมภาพันธ์ 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ โรงเรียนมัธยมปิงยี ประเทศสิงคโปร์ (Ping Yi Secondary School) และราฟเฟิลส์ เทรนเนอร์(ประเทศไทย) โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ดร.สุรดาภัทร สกุลเกษมชัย ผู้อำนวยการราฟเฟิลส์ฯ ร่วมลงนาม ในการนี้มีการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในความร่วมมือผ่านระบบถ่ายทอดสดออนไลน์สตรีมมิ่ง โดย Mr. Ang Chee Seng ผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมปิงยี ในการนี้มีคณะผู้บริหาร บุคลากร คณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมที่ห้องประชุมปัญญาจารย์ อาคารครุเฉลิมรัช 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยโรงเรียนสาธิตฯ มีการเปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยมีจุดเน้นในการส่งเสริมศักยภาพจากภายใน เฟ้นหาพรสวรรค์และตัวตนของผู้เรียน ควบคู่กับการสอนในหลักสูตรวิชาการที่ทันต่อยุคสมัย นอกจากนั้นมหาวิทยาลัย ได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้โรงเรียนสาธิตฯ มีการพัฒนาหลักสูตรระดับสากลเพื่อรองรับตลาดการศึกษาในเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่าง ‘ภูเก็ต’ ดังนั้นการแสวงหาพันธมิตรทางการศึกษา เป็นกลไกหนึ่งซึ่งจะช่วยเปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลออกไป โดยเฉพาะการได้ร่วมมือกับ โรงเรียนมัธยมปิงยี ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาจากสิงคโปร์ ประเทศที่ได้รับการยอมรับในคุณภาพของระบบการศึกษาแนวหน้าของทวีปเอเชีย ถือเป็นก้าวย่างสำคัญที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ สำหรับความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นจะเน้นที่การสร้างสรรค์หลักสูตร เทคนิคการสอน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกมิติ ซึ่งในทุกกระบวนการได้รับการสนับสนุนโดยหน่วยงานมืออาชีพอย่าง ราฟเฟิลส์ฯ ซึ่งมีเทรนเนอร์มืออาชีพร่วมมือกับคณะครูจากโรงเรียนสาธิตฯ”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HRM ร่วมมือ Central / Robinson พัฒนานักบริหารงานบุคคลมืออาชีพ

central phuket patong mar 2020
 
(9 มีนาคม 2563) ที่ห้องประชุม MS Conference Room สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต (HRM) ร่วมกับ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ภูเก็ต สาขาภูเก็ตและสาขาป่าตอง (Central Phuket – Central Patong) / บริษัท ซี อาร์ ภูเก็ต (ประเทศไทย) จำกัด สาขาโรบินสันโอเชี่ยนจังซีลอน (Robinson) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR) โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต / นายรัฐเขตต์ พจนากนกกุล ผู้จัดการเขต ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด / ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ / ดร.รุ่งนภา อริยะพลปัญญา ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ / นายมนตรี เบญจโลหนันท์ ผู้จัดการแผนกบุคคล เซ็นทรัลภูเก็ตและป่าตอง / นางสาวอัจฉรา ศรีมณี ผู้จัดการแผนกบุคคล โรบินสันโอเชี่ยนจังซีลอน ตลอดจนมี บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม
 
 
 
ดร.รุ่งนภา อริยะพลปัญญา ประธานสาขา HRM กล่าวว่า “สำหรับการลงนาม MOU ในครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นการขยายกรอบความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพระหว่าง HRM / Central / Robinson ซึ่งได้มีการร่วมมือส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้าน HR อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในการลงนาม MOU จะช่วยเพิ่มความร่วมมือระหว่างองค์กรในด้านการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพ การสร้างพัฒนางาน การวางแผนในสายงาน HR อย่างมืออาชีพ นอกจากนั้นการร่วมมือระหว่าง PKRU กับ Central ซึ่งเป็นองค์กรระดับประเทศที่มีธุรกิจกระจายอยู่ทั่วประเทศ นับเป็นโอกาสที่ดีของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่จะได้เรียนรู้การทำงานและสร้างประสบการณ์ด้านงานบริหารงานบุคคล HR ร่วมกับบริษัทชั้นแนวหน้า นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการให้มีการเข้าศึกษารูปแบบงาน การเทรนนิ่งพนักงาน การวางแผนพัฒนาองค์กรในยุคแห่งการแข่งขันที่มีความเปลี่ยนแปลง และการควบคุมคุณภาพ เพื่อนำองค์ความรู้ต่างๆ กลับมาพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานต่อไป สำหรับคณะวิทยาการจัดการ มีแนวทางในการยกระดับคุณภาพหลักสูตร โดยการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นองค์กรชั้นนำจากภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยผลักดันให้บัณฑิต วจก. ที่ศึกษาจบสามารถเข้าสู่การทำงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bf549dc1 9842 42fb b770 d066479271a2
 
Central Patong
 
007
 
 

PKRU – PSU เดินหน้าพัฒนาหลักสูตรฮาลาลอันดามัน

psu pkru 26 mar 2021
 
PRPKRU (26 มีนาคม 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRU) โดย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU) โดย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฮาลาล (Halal) ในการนี้มี ผศ.ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจน คณะผู้บริหาร และบุคลากร จากทั้งสองมหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นสักขีพยานที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “PKRU และ PSU เป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับสากลในท้องถิ่น ให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมุ่งให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นในหลากหลายศาสตร์ รวมถึงการให้ความสำคัญกับงานด้านฮาลาล เพื่อรองรับความต้องการในกิจกรรมภาคบริการฮาลาล เช่น การท่องเที่ยว การสาธารณสุข ด้านพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล ได้แก่ วัตถุดิบในการผลิตและแปรรูป ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีคุณภาพตามที่ศาสนารับรอง และวิทยาศาสตร์รองรับ ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน
 
 

โดยทั้งสองมหาวิทยาลัย ได้เดินหน้าร่วมมือพัฒนางานวิชาการฮาลาล ทั้งด้านการวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ฮาลาล โดยมีขอบเขตความร่วมมือในด้านบุคลากร เครื่องมือ สถานที่ องค์ความรู้ และฐานข้อมูล รวมถึงการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นด้านฮาลาล การจัดฝึกอบรมให้กับประชาชน ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะสามารถผลักดันให้มหาวิทยาลัยทั้งสองมีบทบาทในการพัฒนางานด้านฮาลาล ให้สามารถสนับสนุนและเสริมศักยภาพอันเกิดประโยชน์แก่วงการฮาลาลอันดามันอย่างเป็นรูปธรรม”
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PKRU X Huawei ร่วมมือจัดตั้ง ICT Academy พัฒนาทักษะดิจิทัลแก่นักศึกษา

huawei thailand oct 2020
 
PRPKRU (20 ตุลาคม 2563) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏภูเก็ต และ นายสิทธิศักดิ์ งานรุ่งเรือง ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการ Huawei ICT Academy ในการนี้มี ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และทีมงานจาก Huawei เข้าร่วมที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
 
ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล ผอ.สำนักวิทยฯ กล่าวว่า “พิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เนื่องจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องขับเคลื่อนพันธกิจด้านส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นักศึกษา บุคลากร สู่การเป็น Smart People ตามแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลของ PKRU ในการนี้จึงได้ร่วมมือกับ Huawei ซึ่งนับเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้จัดตั้ง Huawei ICT Academy ดำเนินงานร่วมกันในการบ่มเพาะนักศึกษาและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตรงตามที่สถานประกอบการต้องการฝึกอบรมและออกใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษาและบุคลากร”
 
ด้าน ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง กล่าวเพิ่มเติมว่า “ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ดังที่ปรากฏใน Reprofiling และแผนยุทธศาสตร์ของ PKRU ที่มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พร้อมในศตวรรษที่ 21 ด้วยการพัฒนาหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรอบด้าน ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือจาก Huawei ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจร เชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PKRU จับมือ Swinburne University ร่วมมือวิชาการนานาชาติ สร้างหลักสูตรระยะสั้น

 
1
 
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 งานกิจการต่างประเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง Phuket Rajabhat University และ Swinburne University of Technology Sarawak Campus, Malaysia โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต และ Prof. Wallace Wong Shung Hui – Chief Executive Officer of Swinburne ร่วมลงนาม ตลอดจนมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ณัฐวุฒิ สิทธิชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมเป็นเป็นสักขีพยาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นจากนโยบายด้านกิจการต่างประเทศของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ที่มีการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางการศึกษา โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ PKRU และ Swinburne ได้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการในรูปแบบการจัดการประชุมวิจัยระดับนานาชาติ ในการนี้เพื่อเป็นการต่อยอดและยกระดับศักยภาพในด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย จึงได้มีการลงนาม MOU เพื่อขยายกรอบความร่วมมือและนำไปสู่การจัดทำ Action Plan ที่ชัดเจน ซึ่งในเวทีการประชุมในครั้งนี้ทั้งสองสถาบันได้หารือถึงแนวทางการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การนำคณาจารย์จากต่างประเทศมาสอนในมหาวิทยาลัย ในโครงการ Visiting Professor การเปิดหลักสูตรระยะสั้นซึ่งเป็นเทรนด์การศึกษายุคใหม่ รวมถึงการร่วมมือในการพัฒนาโครงการบริการวิชาการเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PKRU ร่วมมือ The Executive lounge (Thailand) พัฒนา Spa and Wellness Tourism

 
the coral executive lounge feb 2020
 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ดิ เอ็กซ์เซคคิวทิฟเลาจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ให้บริการ Royal Orchid Spa เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมบริการสปาเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Spa and Wellness Tourism) โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต และ นางณปภัช ทรัพย์สุนทรกุล กรรมการผู้จัดการ ดิ เอ็กซ์เซคคิวทิฟเลาจ์ ร่วมลงนาม ตลอดจนมี อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดร.พุทธพร อักษรไพโรจน์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และผู้จัดทำงานวิจัย “การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้สู่การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในระดับสากล” และผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมหารือในประเด็นความร่วมมือ ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
 
 
 
 
สำหรับแนวทางความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นระหว่างสององค์กร เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมนวัตกรรมบริการสปาเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิจัย และบุคลากรของสองหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของภูมิภาคอันดามันและประเทศไทย อีกทั้งจะมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับสปาเพื่อสุขภาพ ทั้งหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree Program) และหลักสูตรระยะยาว (Degree Program) ทั้งนี้ทีมนักวิจัยจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการจัดทำคู่มือมาตรฐานสปาเพื่อสุขภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและแสดงออกถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่น ซึ่งสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยความร่วมมือกับภาคเอกชนในครั้งนี้ นำไปสู่การพัฒนาการให้บริการสปาเพื่อสุขภาพในท้องถิ่นอย่างมี Impact และเป็นรูปธรรมต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 

PKRU ร่วมมือ UCSI University, Malaysia

qs university rankings feb 2020

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.อนุสรา สาวังชัย เลขานุการอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ UCSI University, Kuala Lumpur, Malaysia โดยมี Assoc.Prof.Dato’Dr.Toh Kian Kok ร่วมลงนาม เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ผลงานวิจัยร่วมกัน และการส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน นอกจากนั้นได้มีการหารือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อการสนับสนุนมหาวิทยาลัยสร้างกลยุทธ์ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ QS World University Rankings ให้มีอันดับที่สูงขึ้นต่อไป

PKRU ลงนาม UNIMAS, Malaysia พร้อมส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน

unimas jan 2020 1

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.อนุสรา สาวังชัย เลขานุการอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ และ ผศ.ดร.จิราพร  ประสารการ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาอาจารย์ นักศึกษา และผลงานวิจัยร่วมกัน โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก Prof Dr Hj Ahmad Hata Rasit, Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) พร้อมทั้งคณะผู้บริหารของ UNIMAS ภายหลังการหารือร่วมกันทั้งสองมหาวิทยาลัยจะดำเนินการลงนามสัญญาความร่วมมือ MOA และส่งนักศึกษาเข้าแลกเปลี่ยนในเดือนธันวาคม 2563 ต่อไป

picture : UNIMAS

unimas jan 2020 2

unimas jan 2020 3

unimas jan 2020 4

unimas jan 2020 5

unimas jan 2020 6

PRPKRU Special Content ม.ราชภัฏภูเก็ต พัฒนาทักษะอาชีพด้านการดำน้ำ

 
phuket scuba diving 7 jan 2020 1
 
PRPKRU Special Content
ม.ราชภัฏภูเก็ต พัฒนาทักษะอาชีพด้านการดำน้ำ กีฬาทางน้ำ การว่ายน้ำ และไลฟ์เซฟวิ่ง
 
phuket scuba diving 7 jan 2020 2
 
phuket scuba diving 7 jan 2020 3
 
phuket scuba diving 7 jan 2020 4
 
phuket scuba diving 7 jan 2020 5
 
phuket scuba diving 7 jan 2020 6
 
phuket scuba diving 7 jan 2020 7
 
phuket scuba diving 7 jan 2020 8
 
phuket scuba diving 7 jan 2020 9
 

จีนสื่อสาร จับมือ อันดารา รีสอร์ท ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

andara resort residence jan 2020 1
 
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา กับ โรงแรมอันดารา รีสอร์ท เรสซิเด้นซ์ โดยมี อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ คุณพิมพ์มณี โบลาท ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมอันดารา รีสอร์ท เรสซิเด้นซ์ ร่วมลงนาม MOU ในการนี้มีบุคลากรของสาขาวิชาภาษาจีนฯ และทีมบริหารจากโรงแรมอันดาราฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมคุณหญิงจัน อาคาร 7 ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
andara resort residence jan 2020 2
 
andara resort residence jan 2020 3
 
สำหรับการลงนาม MOU ในครั้งนี้ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงแรมอันดารา รีสอร์ท เรสซิเด้นซ์ เพื่อความร่วมมือด้านวิชาการ ได้แก่ การบริการวิชาการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา โดยทางสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร จะเตรียมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อบริการวิชาการ และโรงแรมอันดารา รีสอร์ท เรสซิเด้นซ์ จะสนับสนุนด้านสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา และเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน อีกทั้งเป็นการตอบโจทย์ในการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ และผลิตบุคลากรในท้องถิ่นที่สามารถสื่อสารภาษาจีนเข้าสู่สถานประกอบการโดยตรง
 
andara resort residence jan 2020 4
 
andara resort residence jan 2020 5
 
andara resort residence jan 2020 6
 
andara resort residence jan 2020 7
 
andara resort residence jan 2020 8

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ลงนามร่วมมือ รร.วิชิตสงคราม

pkru chinese language 21 jan 2020 1
 
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.วรากร อังศุมาลี ประธานสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร นายพงศ์ธร จันพลโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต กับโรงเรียนวิชิตสงคราม ณ ห้องประชุมคุณหญิงจัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อร่วมดำเนินการจัดโครงการพัฒนา นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
pkru chinese language 21 jan 2020 2
 
pkru chinese language 21 jan 2020 3
 
pkru chinese language 21 jan 2020 4
 
pkru chinese language 21 jan 2020 5
 
pkru chinese language 21 jan 2020 6
 
pkru chinese language 21 jan 2020 7
 
pkru chinese language 21 jan 2020 8
 
pkru chinese language 21 jan 2020 9
 
pkru chinese language 21 jan 2020 10
 
pkru chinese language 21 jan 2020 11
 

ม.ราชภัฎภูเก็ต ลงนาม MOU จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC)

agritech and innovation center aic mar 2020 0
 
(5 มีนาคม 2563) ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร / อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรี พร้อมด้วยตัวแทนจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 70 แห่ง เข้าร่วมในพิธีลงนาม MOU ในครั้งนี้ 
 
agritech and innovation center aic mar 2020 1
 
agritech and innovation center aic mar 2020 2
 
agritech and innovation center aic mar 2020 3
 
agritech and innovation center aic mar 2020 4
 
agritech and innovation center aic mar 2020 5
 
สำหรับแนวทางการดำเนินงานระยะยาวใน MOU คือจัดให้มีศูนย์ AIC ในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC ซึ่งมีอธิการบดีหรือผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ร่วมกับกรรมการจากผู้แทนภาครัฐในระดับจังหวัด ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคเกษตรกร โดยให้มีผู้อำนวยการศูนย์ AIC ทำหน้าที่บริหารมีภารกิจ ได้แก่ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางการเกษตร แหล่งรวบรวมเทคโนโลยี องค์ความรู้ทางวิชาการ การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตร จัดอบรมเกษตรกร การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) แหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร รวมทั้งสร้างความร่วมมือภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง 
 
ในการนี้การดำเนินงานของ AIC สอดคล้องกับพันธกิจของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่มีศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน ซึ่งมีภารกิจส่งเสริมวิชาการ ให้บริการจัดการเรียนรู้ ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ วิจัย ถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรกรที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต MOA ทต.รัษฎา โครงการวางท่อระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง

rasada district jul 2021 1
 
PRPKRU (16 กรกฎาคม 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ ร่วมกับ เทศบาลตำบลรัษฎา โดย นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOA) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ตำบลรัษฎา โดยการวางท่อระบายน้ำผ่านพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการนี้มี ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ตัวแทนจากส่วนราชการ ร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
rasada district jul 2021 2
 
rasada district jul 2021 3
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวว่า “มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฎา ในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการวางท่อระบายน้ำ ในครั้งนี้ สำหรับที่มาของการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) เกิดขึ้นจากสภาพปัญหาน้ำเสียและน้ำท่วมขัง ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและเทศบาลตำบลรัษฎา มีความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ในฐานะที่ทั้งสององค์กรมีภารกิจในการให้บริการแก่ท้องถิ่น จึงได้มีการหารือเพื่อแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ อำนวยความสะดวก และร่วมวางแผนการดำเนินโครงการวางท่อระบายน้ำมาอย่างต่อเนื่อง
 
rasada district jul 2021 4
 
rasada district jul 2021 5
 
ภายหลังจากที่ได้จัดทำแนวทางการดำเนินโครงการที่เหมาะสม มหาวิทยาลัยได้มอบพื้นที่เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ สำหรับใช้ในการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยผ่านลงสู่คลองบางใหญ่ เพื่อให้เทศบาลตำบลรัษฎาใช้ระบบดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนในพื้นที่ และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในด้านการจัดการน้ำ นำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวตำบลรัษฎา
 
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือระหว่างทั้งสองหน่วยงานในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นสู่การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในด้านอื่น ๆ ในอนาคต โดยมหาวิทยาลัยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุนในด้านองค์ความรู้ และทรัพยากรด้านบุคคลอย่างเต็มศักยภาพ และขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่ได้ผลักดันให้โครงการในวันนี้สำเร็จเป็นรูปธรรม
 
rasada district jul 2021 6
 
rasada district jul 2021 7
 
rasada district jul 2021 8
 
rasada district jul 2021 9
 
rasada district jul 2021 10
 
rasada district jul 2021 11
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต MOU กรมวิทยาศาสตร์บริการ “พัฒนาความสามารถของหน่วยตรวจสอบและรับรอง”

 

Product Standard Laboratary Testing Center 1

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การพัฒนาความสามารถของหน่วยตรวจสอบและรับรอง” ระหว่างภาคการศึกษากับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ เพื่อการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โครงการพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศกับการขับเคลื่อนนวัฒกรรมไทยสู้เชิงพาณิชย์" ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมเป็นสักขีพยานในความร่วมมือ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้เปิดให้บริการ ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (Product Standard Laboratary Testing Center) ที่ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก.17025-2560 (ISO/IEC 17025: 2017) TESTING No.0393 ทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริการแก่องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถิ่นอันดามัน อีกทั้งดำเนินงานบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น ซึ่งการลงนาม MOU ในครั้งนี้จะสามารถขยายกรอบความร่วมมือเพื่อยกระดับศูนย์ปฏิบัติการฯ ให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นต่อไป

Product Standard Laboratary Testing Center 2

Product Standard Laboratary Testing Center 3

Product Standard Laboratary Testing Center 4

Product Standard Laboratary Testing Center 5

Product Standard Laboratary Testing Center 6

 

ม.ราชภัฏภูเก็ต MOU ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตร "การจัดการธุรกิจการบิน"

airline business education aug 2021 1
 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการในการจัดการศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจการบิน ร่วมกับ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน และสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.นพดล จันระวัง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นาวาอากาศตรี  ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบินฯ ตลอดจน ผู้บริหาร และคณาจารย์ จากทั้งสองสถาบัน เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอแนวทางความร่วมมือและลงนาม MOU ผ่านระบบออนไลน์ 
 
airline business education aug 2021 2
 
airline business education aug 2021 3
 
airline business education aug 2021 4
 
สำหรับแนวทางความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นภายหลังการ MOU มีดังต่อไปนี้
 
1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีด้านการบิน ตลอดจนการฝึกปฏิบัติ และฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้
2.ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทั้งสองฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนและการจัดกิจกรรม การศึกษา การฝึกอบรม การทำผลงานทางวิชาการด้านการบิน การนิเทศศึกษาและการประเมินผลการศึกษาร่วมกัน
3.ร่วมพัฒนาหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินและฝึกอบรมให้นักศึกษามีความพร้อมที่หลากหลาย ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการบินที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
4.ประสานความร่วมมือทั้งสองฝ่ายในการจัดหาสื่อการเรียนรู้และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา เพื่อยกระดับสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษา
5.ร่วมมือจัดกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพบุคลากร
6.ร่วมมือในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบิน และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรด้านวิชาการ
 
airline business education aug 2021 5
 
airline business education aug 2021 6
 
airline business education aug 2021 7
 
airline business education aug 2021 8
 
airline business education aug 2021 9
 
airline business education aug 2021 10

ม.ราชภัฏภูเก็ต MOU โรงเรียน.อบจ.กระบี่ พัฒนาหลักสูตรวิทย์-คณิต

krabi school jul 2020
 
 
PRPKRU (15 กรกฎาคม 2563) ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า คณบดีคณะครุศาสตร์ ตลอดจน บุคลากร ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นางบุษกร หอกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และคณะทำงาน ในโอกาสที่เดินทางมาประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางการศึกษา และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กับ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวถึงรายละเอียดความร่วมมือว่า “ด้วย มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับปริญญาตรี ดังนั้นการร่วมมือกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่อันดามัน เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาศักยภาพวิชาการ เนื่องจากสามารถแลกเปลี่ยนทรัพยากร องค์ความรู้ และมีพื้นที่ที่ให้อาจารย์และนักศึกษา ได้พัฒนาทักษะทางวิชาการและเทคนิคการสอน สำหรับความร่วมมือระหว่าง รร.อบจ.กระบี่ กับ คณะครุฯ และคณะวิทย์ จะมุ่งเน้นแขนงวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยจะมีการสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษา ดูแลการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ ช่วยพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน วัดผลและประเมินผลในชั้นเรียน อันจะส่งผลให้โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นโรงเรียนชั้นนำด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตามเป้าประสงค์ของ อบจ.กระบี่”
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือ ลุ่มไทรเกษตรฯ พัฒนาสายพันธ์กัญชาพร้อมแปรรูปผลิตภัณฑ์

 pkru 30 jul 2021 1
 
pkru 30 jul 2021 2
 
PRPKRU (29 กรกฎาคม 2564) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชน ลุ่มไทรเกษตรวิถีใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการศึกษา วิจัย พัฒนาสายพันธุ์ เทคโนโลยีการปลูก และแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากกัญชา ตามวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นางศิรินภา ดีบุก ประธานวิสาหกิจชุมชน ลุ่มไทรเกษตรวิถีใหม่ ร่วมลงนามความร่วมมือ ในการนี้มี ผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ห้องประชุมอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
สำหรับความร่วมมือดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยคณาจารย์และนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร จะให้การสนับสนุนทางวิชาการศึกษาและวิจัยพัฒนาสายพันธุ์กัญชาที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ต และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากกัญชา ตลอดจนร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ต่อยอดผลงานวิจัยสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป
 
pkru 30 jul 2021 3
 
pkru 30 jul 2021 4
 
pkru 30 jul 2021 5
 
pkru 30 jul 2021 6
 
pkru 30 jul 2021 7
 
pkru 30 jul 2021 8
 
pkru 30 jul 2021 9
 
pkru 30 jul 2021 10
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือ สำนักงานฯอิสลาม จ.ภูเก็ต พัฒนางานวิชาการฮาลาล

phuket halal 1 dec 2020
 
PRPKRU (1 ธันวาคม 2563) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) พัฒนางานวิชาการฮาลาล โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ ร้อยตำรวจตรี ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ตลอดจน คณะกรรมการอิสลามฯ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ร่วมลงนามและเป็นสักขีพยาน ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 
 
 
สำหรับความร่วมมือดังกล่าว มหาวิทยาลัย และ สำนักงานอิสลามฯ ซึ่งเป็นพันธมิตรในการดำเนินงานด้านวิชาการฮาลาลร่วมกัน ดังนั้นการลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการในครั้งนี้ จะช่วยให้รูปแบบและแนวทางในการดำเนินงานมีความชัดเจนและเห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย งานวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ฮาลาล ซึ่งทั้งสององค์กรต่างมีเจตจำนงในการจัดกิจกรรมและดำเนินงานเพื่อพัฒนากิจการงานฮาลาล ตั้งแต่ระดับต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยเฉพาะการตรวจสอบสินค้าและบริการตามหลักศาสนาอิสลาม โดยวิทยากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย รวมถึงห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน จัดฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือ โรงเรียนนานาชาติ ป้อนบัณฑิตสู่สถานประกอบการ

pkru international school feb 2021

PRPKRU (21 กุมภาพันธ์ 2564) สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดเสวนาประสาไทยศิลปศาสตร์ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมด้วยคณะผู้บริหารจาก โรงเรียนนานาชาติ โอ๊ค มีโดว์ / โรงเรียนนานาชาติ ยูดับเบิ้ลยูซี ประเทศไทย และ โรงเรียนนานาชาติ คิว เอส ไอ ภูเก็ต เข้าร่วมและลงนาม MOU ตลอดจนมี คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษา เข้าร่วมที่ โรงแรม บูกิตตา บูทีค โฮเทล ภูเก็ต
 
 

ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวในพิธีเปิดว่า “สาขาวิชาภาษาไทย ได้ผลิตนักศึกษาให้มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ มีคุณธรรม สู้งาน จิตอาสา เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และเป็นที่ต้องการของหน่วยงาน ดังจะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงโรงเรียนนานาชาติ นักศึกษาต่างได้รับคำชื่นชมจากหน่วยงาน ทั้งด้านความมีคุณธรรม จริยธรรม มีความใฝ่รู้ศึกษา และการมีบุคลิกภาพที่ดี รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านภาษาไทยไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และได้แสดงศักยภาพจนเป็นที่ประจักษ์ ส่งผลให้หลายหน่วยงานรับนักศึกษาเข้าทำงานต่อ จึงเป็นที่มาของการ MOU ร่วมกับโรงเรียนนานาชาติชั้นนำในภูเก็ตทั้งสามแห่ง ซึ่งผลจะเกิดตามมาคือการพัฒนาหลักสูตรและทักษะที่ตอบโจทย์สถานประกอบการ และสร้างความมั่นใจให้นักศึกษาเห็นถึงเส้นทางประกอบอาชีพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ผลักดันหลักสูตรนานาชาติ

 
rcheva dec 2019
 
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย นางสมจิตต์ สุทธางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์หาญพล มิตรวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่เดินทางมาเปิดโครงการ “การแสดงผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 (21st Century Outcome-Base Vocation Curriculum)” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในการนี้อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต รับประกาศเกียรติคุณในด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษา พร้อมกันนั้นได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ร่วมกับ ผู้บริหารของคณะกรรมการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และเทศบาลนครภูเก็ต 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวถึงที่มาที่ไปและรายละเอียดความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ว่า “การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนให้ ม.ราชภัฏภูเก็ต ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้อย่างต่อเนื่องและมีส่วนสำคัญในการสร้างความสำพันธ์อันดีกับสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และนักเรียนที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และการผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพ ในกลุ่มประชาคมอาเซียนตามนโยบายและการดำเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดหลักการผสานประโยชน์และความชำนาญซึ่งกันและกันให้เกิดความร่วมมืออันดีในการสนับสนุนส่งเสริม การพัฒนาการศึกษา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม การวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาดูงาน การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การศึกษาวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ อันจะนำมาซึ่งการเอื้ออำนวยประโยชน์ทางการศึกษาต่ออย่างยั่งยืน
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 
ทั้งนี้สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้จัดหลักสูตรระยะสั้นโครงการ International Students for Hospitality Internship Program โดยมีวัตถุประสงค์หลักของโครงการเป็นการร่วมมือด้านการเรียนรู้ ฝึกอบรมและฝึกงานด้านการโรงแรม นักศึกษาอินเดียและกลุ่มประเทศเอเชียใต้ โครงการหลักสูตรระยะสั้น Marine Resources Management, Environmental Protection and Coastal Economic Development กลุ่มผู้บริหารของจังหวัด Ca Mau ประเทศเวียดนาม และ โครงการฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา English and Traveling Camp ณ ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ ให้กับนักเรียนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต นับเป็นความร่วมมือทางวิชาการที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 
ในการนี้สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงจัดโครงการการศึกษาและบริการวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตขึ้น เพื่อนำคณะผู้บริหารและบุคลากรเดินทางไปลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน ด้านการศึกษานานาชาติและมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด การพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของสังคมอาเซียนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต”  
 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 
 
Top