เมนู

MOU - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

ชื่อ วันที่เผยแพร่
PKRU ลงนาม MOU "บูรณาการเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ เสริมศักยภาพงานวิจัย” 11 มกราคม 2565
PKRU ลงนามร่วมมือโรงเรียนเครือข่าย TSQP2 22 พฤศจิกายน 2564
PKRU ลงนามความร่วมมือองค์กรด้านแรงงาน จัดทำหลักสูตรพัฒนาอาชีพ 19 ตุลาคม 2564
ศูนย์พัฒนาสมรรถนะและฝึกอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการท่องเที่ยวฯ MOU 31 สิงหาคม 2564
ม.ราชภัฏภูเก็ต MOU ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตร "การจัดการธุรกิจการบิน" 24 สิงหาคม 2564
ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือ ลุ่มไทรเกษตรฯ พัฒนาสายพันธ์กัญชาพร้อมแปรรูปผลิตภัณฑ์ 30 กรกฎาคม 2564
ม.ราชภัฏภูเก็ต MOA ทต.รัษฎา โครงการวางท่อระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง 22 กรกฎาคม 2564
PKRU – PSU เดินหน้าพัฒนาหลักสูตรฮาลาลอันดามัน 29 มีนาคม 2564
ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือ โรงเรียนนานาชาติ ป้อนบัณฑิตสู่สถานประกอบการ 24 กุมภาพันธ์ 2564
สาขาพัฒนาชุมชน ศูนย์ตรัง ม.ราชภัฏภูเก็ต จับมือ ผู้นำชุมชน ต.นาบินหลา ลงนามความร่วมมือด้านการบูรณาการการจัดการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 22 กุมภาพันธ์ 2564
ม.ราชภัฏภูเก็ต สำนักงาน กสม. ร่วมมือส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน 15 กุมภาพันธ์ 2564
“สิงคโปร์โมเดล” รร.สาธิต ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือวิชาการ รร.ปิงยี 09 กุมภาพันธ์ 2564
ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือเทศบาลนครฯ นำร่องใช้นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ 31 มกราคม 2564
PRPKRU Special Content ม.ราชภัฏภูเก็ต พัฒนาทักษะอาชีพด้านการดำน้ำ 07 มกราคม 2564
ม.ราชภัฏภูเก็ต เดินหน้าผลักดันนักศึกษาสู่อาชีพ “นักดำน้ำ / กีฬาทางน้ำ / ไลฟ์เซฟวิ่ง” 07 มกราคม 2564
ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือ สำนักงานฯอิสลาม จ.ภูเก็ต พัฒนางานวิชาการฮาลาล 01 ธันวาคม 2563
PKRU X Huawei ร่วมมือจัดตั้ง ICT Academy พัฒนาทักษะดิจิทัลแก่นักศึกษา 20 ตุลาคม 2563
สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือ สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ม.ราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและวิชาการ 13 สิงหาคม 2563
ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือเครือข่าย เดินหน้าสร้างยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 23 กรกฎาคม 2563
ม.ราชภัฏภูเก็ต MOU โรงเรียน.อบจ.กระบี่ พัฒนาหลักสูตรวิทย์-คณิต 16 กรกฎาคม 2563
Top