นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

PKRU EXPERT - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

ชื่อ วันที่เผยแพร่
PKRU EXPERT : ผศ.ศิวพงศ์ ทองเจือ นักออกแบบผังเมืองและสถาปนิกชุมชน 22 ตุลาคม 2563
PKRU EXPERT : ดร.สุธาสินี นิรัตติมานนท์ นักออกแบบการเรียนรู้ ด้วยทฤษฎี “คุณค่า+ตัวตน=นักศึกษา” 06 ตุลาคม 2563
PKRU EXPERT : อาจารย์พรพักตรา ไชยเศรษฐ พิธีกรและนักพัฒนาบุคลิกภาพด้านการพูด 15 กันยายน 2563
PKRU EXPERT : ผศ.ดร.นิพนธ์ บริเวธานันท์ นักสร้างสรรค์สื่อการสอนดิจิทัลเพื่อครูอันดามัน 11 สิงหาคม 2563
PKRU EXPERT : ผศ.ฤธรรมรง ปลัดสงคราม นักออกแบบบรรจุภัณฑ์อันดามัน 08 กรกฎาคม 2563
PKRU EXPERTS: Asst. Prof. Dr. Khan Payungphan, the artist behind Identity of Phuket wall art at Intercontinental Phuket Resort 02 มีนาคม 2563
PKRU EXPERT : ดร.พุทธพร อักษรไพโรจน์ ผู้ขับเคลื่อนมาตรฐานสปาเพื่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ECO SPA 08 มกราคม 2563
PKRU EXPERT : ดร.สุพัฒนชัย โพธิ์แก้ว นักประดิษฐ์เครื่องตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้าเพื่อท้องถิ่น 04 ธันวาคม 2562
PKRU EXPERT : ผศ.อัครวัฒน์ สิงห์ชู นักประยุกต์สร้างบทเพลงพื้นถิ่นอันดามันในท่วงทำนอง “โมเดิร์น รองเง็ง” 22 พฤศจิกายน 2562
Top