นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

งานพัสดุและทรัพย์สิน - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

ชื่อ วันที่เผยแพร่
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ 10 กรกฎาคม 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งพร้อมชุดซอฟท์แวร์ควบคุมจำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน และ ห้องกิจกรรมสำหรับนักศึกษา อาคารเรียน ๓ อาคารเรียน ๗ อาคารเรียน ๘ และอาคารระวิจัน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 มกราคม 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และออกแบบปรับปรุงอาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 07 กรกฎาคม 2565
จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารเรียน ๑ และอาคารเรียน ๕ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 06 กรกฎาคม 2565
ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 มิถุนายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการจำนวน ๗ หลัง และปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พฤษภาคม 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสง ขนาดกล้องกว้าง ๔ นิ้ว ASTROTECH AR-๔ EXOS-๒ TELESCOPE with Motor ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มีนาคม 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุงผนังหน้าห้องประชุมสภา ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ปรับปรุงสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และงานปรับปรุงภูมิทัศน์หลังอาคารเรียน ๖ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มีนาคม 2565
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 เครื่อง 01 มีนาคม 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 03 กุมภาพันธ์ 2565
จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารเรียน ๑ และอาคารเรียน ๕ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 31 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อมอเตอร์แท็งก์น้ำสำเร็จรูป ตำบลรัษฎา 28 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสร้างสรรค์ระดับมืออาชีพ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๓๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 24 มกราคม 2565
ประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยสูญญากาศแบบหมุน ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มกราคม 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มกราคม 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก 20 มกราคม 2565
Top