เมนู

regpkru - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

ชื่อ วันที่เผยแพร่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ ประเภท One Stop Sevice (รอบที่ 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 30 มกราคม 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประเภทรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564 07 มกราคม 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ ประเภท One Stop Service ปีการศึกษา 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร (รับสมัครเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2563) 10 ธันวาคม 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ ประเภท One Stop Sevice ปีการศึกษา 2564 (รับสมัครเมื่อวันที่ 1 - 31 ต.ค. 2563) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28 พฤศจิกายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทโครงการ Walk in สู่รั้วแคแสด 2021 ประจำปีการศึกษา 2564 26 พฤศจิกายน 2563
Top