เมนู

วิทย์ฯ สืบสานลานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 2

  • ก.พ. 17, 2563
  • 715
sci pkru 13 feb 2020
 
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฎา จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันราชภัฏ “มรดกทางวัฒนธรรม : วิทย์ฯ สืบสานลานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 2” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วม ณ วงเวียนภิรมย์รัตน์ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ประชาชน และผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ถึงศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเป็นการเผยแพร่และสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดามัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมภายในงานที่ประกอบด้วย การแสดงของกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎา / การแสดงจากคณะมโนราห์ อ.นาโยง จ.ตรัง / การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง “สามกองซุปเปอร์แดนซ์” โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง / การออกบูธแสดงผลงานวิชาการของนักศึกษา และการออกบูธอาหารท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ขับเคลื่อนเพื่อประชาสัมพันธ์อาหารพื้นถิ่นต่อเนื่องจากการจัดโครงการ Phuket City of Gastronomy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top