เมนู

ผศ.ดร.วิกรม กรุงแก้ว รับรางวัล “ราชมงคลสรรเสริญ” ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมและทำคุณประโยชน์ทางวัฒนธรรมเพื่อสังคม

  • ก.ย. 16, 2563
  • 291

119527224 3490120777677132 1027602945843384245 o

ม.ราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิกรม กรุงแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และทำคุณประโยชน์ทางวัฒนธรรมเพื่อสังคม “รางวัลราชมงคลสรรเสริญ” ด้านวัฒนธรรม (การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้เข้ารับมอบรางวัลจาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่หอประชุม มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563

119711286 2777054442575146 4076393723182331886 n

119504797 3404813699639991 3146705666445067265 n

119599981 4651074098243633 4102504560056807361 n

phuket art and culture 5 jul 2019 6

Top