เมนู

แสดงความยินดีกับ ผศ.ปาริชาต ประกอบมาศ

  • พ.ย. 16, 2563
  • 158

สำเนาของ Blue and White Quotes Instagram Post 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ปาริชาต ประกอบมาศ อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา
 
DSC06006 Copy
Top