เมนู

แสดงความยินดีกับ ผศ.พรพักตรา ไชยเศรษฐ

  • พ.ย. 16, 2563
  • 150
สำเนาของ Blue and White Quotes Instagram Post

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พรพักตรา ไชยเศรษฐ อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
 
DSC05945 Copy
Top