เมนู

แสดงความยินดีกับ ผศ.สุพรรษา สุวรรณ์

  • พ.ย. 16, 2563
  • 170
สำเนาของ Blue and White Quotes Instagram Post 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สุพรรษา สุวรรณ์ อาจารย์สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง
 
DSC06000 Copy
Top