เมนู

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ ประเภทโควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2564

  • พ.ย. 18, 2563
  • 3873

quota 64 pic

 

รายงานตัวที่เว็บไซต์ http://confirmation.pkru.ac.th ภายในวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2563


(ตรวจสอบรายชื่อ และอ่านรายละเอียด)

 

icon list       icon confirm


icon calendar

 

จองชุดกีฬาได้ที่ เว็บไซต์  https://bit.ly/2SuilXH  หรือสแกน QR Code

qr sport

สอบถามรายละเอียดการจองชุดกีฬาได้ที่ โทรศัพท์ : 085-570 6819, Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., FanPage :  PBMPKRU

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และการรายงานตัวการเข้าหอพัก ให้นักศึกษาติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.pkru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

โทร. 086-478 0062

 

Top