นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประเภทรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564

  • ม.ค. 07, 2564
  • 4068

Banner Direct64Listweb2

Button2

ตรวจสอบรายชื่อ

รายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์และสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 08.00 – 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกคนปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยขอให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อย ๆ ตลอดการสอบสัมภาษณ์

 

Button2 2

ตรวจสอบรายชื่อ

ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้ รายงานตัวพร้อมชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทางเว็บไซต์ http://confirmation.pkru.ac.th ภายในวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น

 

จองชุดกีฬาได้ที่ เว็บไซต์  https://bit.ly/2SuilXH 

สอบถามรายละเอียดการจองชุดกีฬาได้ที่ โทรศัพท์ : 085-570 6819, Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., FanPage :  PBMPKRU

 

การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และการรายงานตัวการเข้าหอพัก ให้นักศึกษาติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.pkru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โทร. 086-478 0062

 

Top