เมนู

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ ประเภท One Stop Sevice (รอบที่ 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

  • ม.ค. 30, 2564
  • 898

bannerHUSO2048

b3

 

b1 b2

ระบบรายงานตัวจะเปิดในวันที่ 8-12 ก.พ. 2564 (เท่านั้น)
http://confirmation.pkru.ac.th

 

QrCode OpenChat

เข้าร่วม Line (OpenChat) : regtalk
เพื่อรับทราบข้อมูลต่าง ๆ

Top