เมนู

ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม ชนะเลิศออกแบบมาสคอต งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021

  • ต.ค. 21, 2564
  • 166

246268955 1096224577448347 4670888594626920193 n

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม อาจารย์ประจำวิชาเอกศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบสัญลักษณ์มาสคอต (Mascot) งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021 โดยได้รับเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ โดยงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennate, Korat 2021 ระหว่างเดือนธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565 จัดโดยจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม

243547631 928686854521267 5934912854407775095 n

 

 

 

Top