เมนู

PKRU ต้อนรับ ESOFT ศรีลังกา พัฒนาหลักสูตร “Digital in Tourism Education”

  • ต.ค. 25, 2564
  • 156
esoft srilanka oct 2021 1
 
PRPKRU (25 ตุลาคม 2564) งานกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.อนุศรา สาวังชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ตลอดจน บุคลากร ให้การต้อนรับ Mr.Chaminda Dayan Rajapakse - Chairman/Managing Director และคณะผู้บริหารจาก ESOFT Metro Campus (private) Limited สถาบันการศึกษาภาคเอกชน จากประเทศศรีลังกา (Sri Lanka) ในโอกาสที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
esoft srilanka oct 2021 2
 
esoft srilanka oct 2021 3
 
ทั้งนี้ ESOFT ได้แสดงความสนใจในหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและบริการของคณะวิทยาการจัดการ PKRU ซึ่งเป็นศาสตร์ที่สามารถตอบสนองความต้องการในเชิงพื้นที่ และผลิตบัณฑิตเข้าสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดภูเก็ต นอกจากนั้น ESOFT ที่มีความเชี่ยวชาญในการเปิดสอนหลักสูตรด้านดิจิทัล ได้ร่วมหารือกับ PKRU เพื่อร่วมมือจัดโครงการด้านวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน โดยผนวก Digital เข้ากับ Tourism Education เพื่อยกศักยภาพให้กับทั้งสองสถาบันการศึกษาต่อไป
 
esoft srilanka oct 2021 4
 
esoft srilanka oct 2021 5
 
esoft srilanka oct 2021 6
 
esoft srilanka oct 2021 7
 
esoft srilanka oct 2021 8
 
esoft srilanka oct 2021 9
 
esoft srilanka oct 2021 10
 
esoft srilanka oct 2021 11
 
esoft srilanka oct 2021 12
Top