เมนู

PKRU ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม จ.ภูเก็ต ในการการจัดการประชุม APEC Informal Senior Offcials’Meeting -ISOM

  • พ.ย. 25, 2564
  • 210

S 35258529

(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564) ที่ ห้องคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ผศ.ดร.อนุศรา สาวังชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ (APEC Informal Senior Officials’ Meeting-ISOM)  โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งได้ประชุมร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM นำโดย นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกด้านจราจร ด้านสาธารณสุข การให้การต้อนรับและการประชาสัมพันธ์

โดยจังหวัดภูเก็ตได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่สำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ (APEC Informal Senior Officials’ Meeting-ISOM) ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมด้านสถานที่จัดการประชุม รวมทั้งเป็นพื้นที่เป้าหมายสำหรับการท่องเที่ยวของผู้มาเยือน

S 35258526

S 35258523

S 35258521

Top