เมนู

PKRU ร่วมกับ POLICE เน้นย้ำแคมเปญ "สวมหมวกนิรภัย 100%"

  • พ.ย. 26, 2564
  • 107
phuket police nov 2021 1
 
phuket police nov 2021 2

PRPKRU (25 พฤศจิกายน 2564) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "เตือนเพราะห่วง หมวก 100%" จังหวัดภูเก็ต โดยมี อาจารย์ ดร.มานพ ชาชิโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 พ.ต.อ.อกนิษฐ ด่านพิทักษ์ศาสน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์ วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ รองประธาน สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร ตลอดจนมี ตัวแทนส่วนราชการ ประชาชน และนักศึกษา เข้าร่วมที่ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 
phuket police nov 2021 3
 
phuket police nov 2021 4
 
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สอดรับกับการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี ที่ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาระเบียบวินัยให้แก่นักศึกษา โดยเฉพาะการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 100% ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง และหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อให้ความรู้ เป็นการเน้นย้ำและรณรงค์เรื่องการสวมหมวกนิรภัยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 
phuket police nov 2021 5
 
phuket police nov 2021 6
 
phuket police nov 2021 7
 
phuket police nov 2021 8
 
phuket police nov 2021 9
 
phuket police nov 2021 10
 
phuket police nov 2021 11
 
phuket police nov 2021 13
 
phuket police nov 2021 12
Top