เมนู

มูลนิธิสตรีนานาชาติ สัมภาษณ์นักศึกษา PKRU "รับทุน IWF"

  • พ.ย. 26, 2564
  • 129
0
1 1
PRPKRU (25 พฤศจิกายน 2564) ทุนการศึกษามูลนิธิสตรีนานาชาติ International Women's Foundation (IWF) นำโดย คุณวิภา ตันมานะตระกูล ประธานฝ่ายทุนการศึกษา IWF / คุณทัศนีย์ ยังสีนาท / คุณจุรีวรรณ วงษ์พรหม พร้อมคณะกรรมการ สัมภาษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา โดยมีผู้บริหาร และคณาจารย์ของ คณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับที่ห้องประชุม MS Conference Room อาคารคณะวิทยาการจัดการ
 
1 2
 
1 3
 
สำหรับมูลนิธีสตรีนานาชาติ (IWF) ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียน-นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย โดยการมอบทุนการศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ มาอย่างยาวนาน ซึ่งนอกจากการสนับสนุนในด้านทุนทรัพย์ IWF ยังผลักดันให้นักศึกษาผู้รับทุนทุกคนได้รับโอกาสสร้างศักยภาพเพื่อเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการชั้นนำ และมอบโอกาสกลับคืนสู่สังคมในอนาคต
 
1 4
 
1 5
 
1 6
 
1 7
 
1 8
 
1 9
 
1
Top