เมนู

PKRU อาสาเทรนนิ่ง "ครีเอท Content Digital" เพื่อบุคลากร บ้านเด็กตะวันฉาย

  • พ.ย. 29, 2564
  • 101

260275858 1015066759337474 5040274923902360873 n

(26 พฤศจิกายน 2564) ที่ โรงแรมศุภาลัย ซีนิค เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์ ประธานสาขาวิชาฯ พร้อมด้วย อ.ยุพิน หะสัน / ดร.สุธาสินี นิรัตติมานนท์ และนักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ได้แก่ นายธาดา ลิวากรณ์ และนายณัฐฐินันท์ รอดจบ ได้รับเกียรติจากมูลนิธิหมู่บ้านตะวันฉาย ให้ร่วมแบ่งปันความรู้และฝึกทักษะการใช้ Smart Phone สำหรับการทำงานยุคดิจิทัลให้แก่บุคลากรของมูลนิธิหมู่บ้านตะวันฉาย ได้แก่ การถ่ายภาพนิ่งและวีดิทัศน์เพื่อสื่อสารความหมาย Application เพื่อการตกแต่งภาพการทำงานกราฟิกให้สวยงามและประหยัดเวลา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ  30 ท่าน บรรยากาศการเรียนรู้เป็นไปด้วยความสนุกสนาน

260394965 1015065689337581 2020118756147936470 n

260652458 1015064552671028 4493559504580585900 n

260657110 1015066702670813 5736107429088402380 n

260684041 1015066346004182 2122315466489547432 n

260922904 1015066499337500 5223436148412721496 n

261053179 1015062459337904 6778985094410668233 n

261171860 1015063216004495 3252431991971940069 n

261354569 1015062186004598 4464048770812825302 n

261423842 1015062196004597 5683767284227611729 n

261466698 1015065182670965 3947718980836614386 n

261793599 1015065132670970 3043285956387691032 n

262186224 1015064956004321 7508801341885675712 n

Top