นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

PKRU จัดค่ายเสริมสร้างกัลยาณมิตร ผูกจิตครุศาสตร์ รุ่น 65

  • มิ.ย. 17, 2565
  • 56
1
 
PRPKRU (17 มิถุนายน 2565) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีเปิดค่ายเสริมสร้างกัลยาณมิตร ผูกจิตครุศาสตร์ รุ่น 65 โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ตลอดจน คณาจารย์ ผู้นำนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำหรับในพิธีเปิดมีกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาครู โดย อาจารย์ ดร.กมลรัตน์ ฉิมพาลี อาจารย์ประจำโรงเรียนถนนหักพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากร นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อมุ่งหวังการหลอมรวมหัวใจครูครุฯ PKRU รุ่น 65 และเป็นการเตรียมความพร้อมให้เฟรชชี่ปรับตัวในการศึกษาและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
Top