นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

PKRU ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  • มิ.ย. 20, 2565
  • 22

PRPKRU (20 มิถุนายน 2565) ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย อ.ดร.เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ อ.ดร.สุเทพ มุงคุณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 7 ท่าน

ในการนี้ รศ.ดร.ชญานิศ ลือวานิช และคณาจารย์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้แลกเปลี่ยนรู้โครงสร้างสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การจัดการงบประมาณ และการบริหารจัดการองค์กร ที่ห้องประชุมพรหมเทพ ชั้น 3 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

2

DSCF2909

6

3

 

Top