นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

PKRU : Welcome Back to University

  • มิ.ย. 21, 2565
  • 51
bodyslam in phuket jun 2022 1
 
bodyslam in phuket jun 2022 2
PRPKRU (19 มิถุนายน 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2565 (ที่ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย ในการนี้มี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 เข้าสู่ครอบแคแสด ช่อที่ 51 โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากร และผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
 
bodyslam in phuket jun 2022 3
 
bodyslam in phuket jun 2022 4
 
ทั้งนี้ภายในงานดังกล่าวประกอบไปด้วยกิจกรรมดังนี้ พิธีลอดซุ้มตราพระราชลัญจกรสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนรุ่นพี่ ผู้นำนักศึกษา ตั้งแถวร่วมต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 / การแสดงต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยคณะผู้บริหาร และรุ่นพี่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / การร้องเพลงประสานเสียง เพลงมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และการแสดงดนตรี โดยรุ่นพี่นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ / การแนะนำข้อมูลสำหรับนักศึกษาใหม่ หัวข้อ “ระบบการเรียนการสอน” โดย ผศ.ดร.วาสนา ชาชิโย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หัวข้อ “การบริการด้านภาษาและระบบสารสนเทศ” โดย ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนและหัวข้อ “กิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา” โดยอาจารย์ ดร.มานพ ชาชิโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และกิจกรรม PKRU Special Talk กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย Guest สุดเซอไพรส์ "ตูน-โอม บอดี้แสลม" ร่วมปลุกแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา
 
bodyslam in phuket jun 2022 5
 
bodyslam in phuket jun 2022 6
 
bodyslam in phuket jun 2022 7
 
bodyslam in phuket jun 2022 8
 
bodyslam in phuket jun 2022 9
 
bodyslam in phuket jun 2022 10
 
bodyslam in phuket jun 2022 11
 
bodyslam in phuket jun 2022 12
 
bodyslam in phuket jun 2022 13
 
bodyslam in phuket jun 2022 10
 
bodyslam in phuket jun 2022 11
 
bodyslam in phuket jun 2022 12
 
bodyslam in phuket jun 2022 13
 
bodyslam in phuket jun 2022 14
 
bodyslam in phuket jun 2022 15
 
bodyslam in phuket jun 2022 16
 
bodyslam in phuket jun 2022 17
 
bodyslam in phuket jun 2022 18
 
bodyslam in phuket jun 2022 19
 
bodyslam in phuket jun 2022 20
 
bodyslam in phuket jun 2022 21
 
bodyslam in phuket jun 2022 22
 
bodyslam in phuket jun 2022 23
 
bodyslam in phuket jun 2022 24
 
bodyslam in phuket jun 2022 25
 
bodyslam in phuket jun 2022 26
 
bodyslam in phuket jun 2022 27
 
bodyslam in phuket jun 2022 28
 
bodyslam in phuket jun 2022 29
 
bodyslam in phuket jun 2022 30
 
bodyslam in phuket jun 2022 31
Top