นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

PKRU จัดประชุมวิชาการ “ศิลปวัฒนธรรม” ระดับชาติและระดับนานาชาติ

  • มิ.ย. 21, 2565
  • 46
thailand art culture expo jun 2022 1
 
thailand art culture expo jun 2022 2
 
PRPKRU (20 มิถุนายน 2565) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 (International Conference on Arts and Culture-ICAC 2022) ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และศิลปะและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ในบริบทหลังการระบาดโควิด-19” โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน คณะผู้บริหารและตัวแทนด้านศิลปะและวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมงานที่ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 
thailand art culture expo jun 2022 3
 
thailand art culture expo jun 2022 4
 
thailand art culture expo jun 2022 5
 
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ICAC 2022 ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ “มุมมองการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตด้วยวัฒนธรรมพื้นถิ่น ในบริบทหลังการระบาดโควิด-19” / การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย / การนำเสนอบทความวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ 
 
ผศ.ดร.คารว์ ผอ.สำนักศิลปะฯ กล่าวว่า “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในแต่ละปีจะมีกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตหรือนักศึกษา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมและนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน” นอกจากนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศ ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ผ่านมา สถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการบันทึกการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน ให้แต่ละสถาบันการศึกษาได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง
 
thailand art culture expo jun 2022 6
 
thailand art culture expo jun 2022 7
 
thailand art culture expo jun 2022 8
 
thailand art culture expo jun 2022 9
 
thailand art culture expo jun 2022 10
 
thailand art culture expo jun 2022 11
 
thailand art culture expo jun 2022 12
 
thailand art culture expo jun 2022 13
 
thailand art culture expo jun 2022 14
 
thailand art culture expo jun 2022 15
 
thailand art culture expo jun 2022 16
 
thailand art culture expo jun 2022 17
 
thailand art culture expo jun 2022 18
 
thailand art culture expo jun 2022 19
 
thailand art culture expo jun 2022 20
 
thailand art culture expo jun 2022 21
 
thailand art culture expo jun 2022 22
 
thailand art culture expo jun 2022 23
 
thailand art culture expo jun 2022 24
 
thailand art culture expo jun 2022 25
 
thailand art culture expo jun 2022 26
 
thailand art culture expo jun 2022 27
 
thailand art culture expo jun 2022 28
 
thailand art culture expo jun 2022 29
Top