นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

PKRU เสริมสร้างอัตลักษณ์ DEK65 “จิตอาสา สู้งาน นวัตกรชุมชน”

  • มิ.ย. 22, 2565
  • 467
1
 
2
 
PRPKRU (21-22 มิถุนายน 2565) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายธัชพิชัย ปิยสวัสดิ์ธาดา ปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ตลอดจน คณะผู้บริหาร บุคลากร ผู้นำนักศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมที่ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 
3
 
4 1
 
4
 
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ PKRU จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา “จิตอาสา สู้งาน นวัตกรชุมชน” ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมสู่คุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบาย และการพัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อสร้างองค์ความรู้ทักษะด้านวิศวกรสังคม ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 สามารถใช้เครื่องมือตามกระบวนการวิศวกรสังคม ที่ประกอบด้วย กิจกรรมฟ้าประทาน / กิจกรรมนาฬิกาชีวิต / กิจกรรมไทม์ไลน์พัฒนาการ / กิจกรรมไทม์ไลน์กระบวนการ / กิจกรรมสร้างนวัตกรรม MIC Model ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งต่อยอดเป็นกิจกรรมจิตอาสาต่อไป
 
5
 
6
 
7
 
8
 
283249207 2215290935293069 382729904671020334 n
 
284951460 1203551443743030 2786436286631734352 n
Top