นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

PKRU ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน อำเภอและชมรม To Be Number One

  • มิ.ย. 21, 2565
  • 34

0

 

PRPKRU (21 มิถุนายน 2565) อ.ดร.มานพ ชาชิโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.ดร.สุเทพ มุงคุณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และอาจารย์ ดร.ธีรพันธ์ สงวนวงศ์ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ในฐานะที่ปรึกษาชมรม To Be Number One พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา ให้การต้อนรับ นายเดชรัฐ สิมสิริ และนายสันติสุข สันติศาสนสุข คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน อำเภอและชมรม To Be Number One ที่ห้องประชุมมุขอันดามัน ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

1

4

 

การประชุมในครั้งนี้ มีตัวแทนนักศึกษานำเสนอข้อมูลการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “เยาวชนนำ ผู้ใหญ่หนุน” ภายใต้โครงการ To Be Number One ต่อคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งได้ชี้แนะแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานให้กับตัวแทนนักศึกษาเพื่อนำไปเพิ่มเติมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานชมรม To Be Number One มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตต่อไป

 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับภาคใต้ ประจำปี 2565 จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และจะเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติในเดือนกรกฎาคม 2565 ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

 

8

7

9

12

Top