นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

PKRU จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

  • มิ.ย. 22, 2565
  • 33

16

 

PRPKRU (22 มิถุนายน 2565) หน่วยงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมหารือกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตลอดจน คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมที่ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

1

5

 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีการหารือเกี่ยวกับคณะศึกษาดูงานหน่วยตรวจสอบภายในจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565/การเข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2567/ร่างงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566/สรุปการดำเนินงานและกระบวนการบริหารความเสี่ยง/สรุปการดำเนินงานและกระบวนการควบคุมภายใน และร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

5.1

6

7

8

11

14

 

Top