นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

PKRU MHESI Street Art สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสู่อัตลักษณ์ท้องถิ่น

  • ก.ย. 16, 2565
  • 217

0

 

PRPKRU (14 กันยายน 2565) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม MHESI Street Art สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสู่อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ 2565 เพื่อส่งมอบผลงาน Street Art ที่จัดทำโดยศิลปิน คณาจารย์ และนักศึกษา โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบผลงานสร้างสรรค์ MHESI Street Art มีนายสันติสุข ณ ถลาง นายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่า เป็นผู้กล่าวต้อนรับ มี ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี ผศ.องอาจ  เจ๊ะยะหลี เป็นพิธีกรดำเนินกิจกรรม ซึ่งแขกผู้มีเกียรติที่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ มาจากหน่วยงานภายใต้จังหวัดพังงา เทศบาลเมืองตะกั่วป่า รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย ดร.วิภาพรรณ คูสุวรรณ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดร.กฤษฎา ตันสกุล กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นางพวงทิพย์ รักแต่งาม หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณาจารย์ และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ณ ชุมชนตลาดใหญ่ตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

 

1

2

 

ภายในงานได้มีการจัดการแสดงชุดนางเอกโนรากับฉะติงนองนอย โดยกลุ่มนางรำบางนายสี เพื่อเป็นการแสดงต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ จากนั้นได้มีการนำแขกผู้มีเกียรติชมผลงานสร้างสรรค์บนฝาผนัง โดย ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนายจรินทร์ นีรนาทวโรดม ปราชญ์ชุมชน ได้กล่าวว่า ผลงาน MHESI Street Art เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมที่อยู่คู่คนในชุมชนตะกั่วป่า สะท้อนถึงความเรียบง่าย และความมีน้ำใจไมตรีต่อผู้มาเยือน ทั้งนี้  ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและพัฒนา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน และมีการจัดการแสดงชุดบรมครู โดยกลุ่มสตรีอาสาบ้านตำตัว ก่อนเสร็จสิ้นพิธีส่งมอบผลงานสร้างสรรค์ MHESI Street Art

 

12

36

7

15

2834

29303132

38

39

37

Top